• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Μουρίκης' | 17 Απριλίου 2013, 14:28

    Παράγραφος 3: Η υποχρέωση υποβολής επιστολής κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος πιστωτικού ιδρύματος για τη χρηματοδότηση του σταθμού δεν έχει απολύτως καμία λογική αφού η υποχρέωση υποβολής της εγγυητικής επιστολής είναι εξόχως πιο σημαντική. Μάλιστα δε, έτσι όπως τίθεται η υποχρέωση αυτή δεν δίνει την δυνατότητα στον επενδυτή να τεκμηριώσει την χρηματοδότηση με εξολοκλήρου ίδια κεφάλαια. Άλλωστε, τέτοιου τύπου επιστολή έχει ήδη αξιολογηθεί από την ΡΑΕ, η οποία σε αυτό το σημείο αδειοδότησης έχει ήδη εκδόσει την σχετική Άδεια Παραγωγής. Τέλος, ο διαχειριστής δικτύου/συστήματος δεν έχει σε καμία περίπτωση ρόλο χρηματοοικονομικού ελεγκτή.