• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΥΡΙΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΠΟΙΖΩ' | 14 Ιανουαρίου 2010, 16:06

    Η ΕΚΠΟΙΖΩ πιστεύει ότι το παρόν ν/σ περιλαμβάνει σημαντικές καινοτομίες που είναι ιδιαίτερα θετικές για την προώθηση των ΑΠΕ. Ωστόσο, περιλαμβάνει και αρνητικές προβλέψεις οι οποίες με την αλόγιστη παροχή επιπλέον οικονομικών κινήτρων σε παραγωγούς από κάποιες μορφές ΑΠΕ, θα έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνο την επιβάρυνση των καταναλωτών αλλά και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Οι ειδικές παρατηρήσεις της ΕΚΠΟΙΖΩ αφορούν στα άρθρα 2,4,5 και 6 όπου και αναφέροντα. Ελένη Αλευρίτου Πρόεδρος ΕΚΠΟΙΖΩ