• Σχόλιο του χρήστη 'rf energy' | 18 Απριλίου 2013, 15:42

    Να εξαιρεθούν από την υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής τα έργα που αναπτύσσονται σε κορεσμένα δίκτυα ή σε μη διασυνδεδεμένα δίκτυα και η διασύνδεσή τους πρόκειται να πραγματοποιηθεί εάν και εφόσον υλοποιηθούν σημαντικά έργα επέκτασης του Δικτύου/ Συστήματος, με έξοδα που βαρύνουν τους Παραγωγούς.