• Σχόλιο του χρήστη 'rf energy' | 18 Απριλίου 2013, 15:25

    Να τεθεί το ανώτατο τίμημα των 50.000 €/έτος για έργα που αποτελούν α) συγκροτήματα αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από πενήντα (50) MW, β) έργα ΑΠΕ που συνδέονται με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου ή άλλου έργου σύνδεσης του οποίου η κατασκευή απαιτεί χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το διάστημα για το οποίο χορηγείται και παρατείνεται η άδεια εγκατάστασης, όπως βεβαιώνεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, γ) υβριδικά έργα Α.Π.Ε., δ) μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα και ε) υπεράκτια αιολικά πάρκα.