• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ' | 18 Απριλίου 2013, 18:32

    "Εκκρεμείς υποθέσεις διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος." Ποιες είναι οι εκκρεμείς υποθέσεις? Οι δηλώσεις του Ν4014/2011 θεωρούνται εκκρεμείς αν είναι σε κατάσταση αρχικής ή προσωρινής υποβολής?