• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΛΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ' | 19 Απριλίου 2013, 00:51

    Ως προς την πρόβλεψη που υπάρχει στη 3η γραμμή του παρόντος άρθρου και αναφέρει: "Εκκρεμείς υποθέσεις διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος." έχω να παρατηρήσω ότι στη περίπτωση που η ολοκλήρωση υπαγωγής που έχει πραγματοποιηθεί(η υπαγωγή, όχι η ολοκλήρωση) με το ν.4014/2011 θεωρείται ότι εμπίπτει στην ανωτέρω παράγραφο, τότε δεδομένου ότι διαφαίνεται ότι υπάρχουν ελάχιστες έστω περιπτώσεις που με το παρόντα νόμο θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερα ποσά προστίμων,πιστεύω ότι μία "συνεπής" αντιμετώπιση ενός τέτοιου θέματος είναι επιβεβλημένη.