• Σχόλιο του χρήστη 'WWF Ελλάς' | 19 Απριλίου 2013, 08:40

    Τα σχόλια του WWF Ελλάς επί των άρθρων του νομοσχεδίου, όπως αυτά είχαν κατατεθεί τον Δεκέμβριο του 2012, ισχύουν στο ακέραιο, δεδομένου πως το νέο σχέδιο νόμου δεν παρουσιάζει καμία σχετική βελτίωση. Ωστόσο, οι τροποποιήσεις και προσθήκες που περιλαμβάνει το κείμενο της νέας διαβούλευσης χρήζουν επιπλέον σχολιασμού, δεδομένων και των νέων δεδομένων στην αγορά, τα οποία σημειώνει το αρμόδιο Υπουργείο. Καταρχάς, διαπιστώνεται για ακόμη μια φορά η προχειρότητα με την οποία επιχειρείται η εξυγίανση του πλαισίου προώθησης των ΑΠΕ, η οποία κάθε άλλο παρά διαμορφώνει «ένα υγιές επενδυτικό κλίμα». Ενδεικτική της προχειρότητας είναι η ευκολία με την οποία ανακοινώνεται, χωρίς καμία περαιτέρω επεξήγηση, η μείωση του ύψους των εγγυητικών επιστολών στο μισό του αρχικού (όπως είχε καθορισθεί προ 3 μηνών), αλλά και του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής κατά 500 €/MW. Την ίδια στιγμή, το επενδυτικό κλίμα μάλλον επιδεινώνεται με αφορμή τις νέες διατάξεις για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Όσοι επενδυτές είχαν λάβει άδεια παραγωγής από την ΡΑΕ, πλέον καλούνται να περιμένουν τις νέες αποφάσεις του Υπουργού έως το τέλος του 2013, ενώ η ‘μπίλια’ για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης φαίνεται πως θα καθήσει στο 37-40% για μερίδα των παραγωγών, λίγους μόλις μήνες μετά τον ορισμό της σε 27-30% επί του τιμήματος των πωλήσεων ενέργειας. Ειρήσθω εν παρόδω, τα μέτρα αυτά, τα οποία λαμβάνονται για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του μηχανισμού στήριξης των Α.Π.Ε., ανακοινώνονται την ίδια μέρα με την κατάρρευση του μηχανισμού εμπορίας ρύπων με τη συνενοχή της ελληνική κυβέρνησης, και ο οποίος απέφερε σημαντικά έσοδα για την κάλυψη του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ. Ως θετική κρίνεται, πάντως, η πρόνοια εξαίρεσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων επί δωμάτων και στεγών από την αναστολή σύναψης συμβάσεων σύνδεσης και παραγωγής. Επιπλέον, και σε σχέση με τις αρχικές διατάξεις, η προνομιακή μεταχείριση των μεγάλων υδροηλεκτρικών ενισχύεται με την αδικαιολόγητη εξαίρεση τους από την υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής και ετήσιου τέλους άδειας. Αντιθέτως, και ενώ οι συνθήκες στην αγορά έχουν ωριμάσει για την υλοποίηση έργων μικρών ανεμογεννητριών, το Υπουργείο αναβάλλει εκ νέου την ανάπτυξη τους, παραπέμποντας στις ελληνικές καλένδες την υλοποίηση του σχετικού ειδικού προγράμματος. Δε μπορούμε, τέλος, να μη σχολιάσουμε τις fast track διαδικασίες με τις οποίες το ΥΠΕΚΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα σχόλια τους εντός 3 ημερών από τη δημοσίευση του σχεδίου νόμου.