• Σχόλιο του χρήστη 'Χριστίνα' | 19 Απριλίου 2013, 11:18

    "3. Σε περιπτώσεις αδειών ..... και λήγει με την υποβολή της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 4 του άρθρου 1. " Όσον αφορά έργα που δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, πότε λήγει η υποχρέωση καταβολής του τέλους της παραγράφου 1;