• Σχόλιο του χρήστη 'Τάσος' | 19 Απριλίου 2013, 11:52

    Στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 προβλέπεται ότι προϋπόθεση για την χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης που αφορά εκκρεμή αιτήματα, αποτελεί η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου όπου για νέα αιτήματα απαιτείται η κατάθεση της εγγυητικής με την απόδοχή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης.