• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.' | 19 Απριλίου 2013, 11:37

    ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Προτείνεται η αλλαγή από «8 MW» στα «2 MW» και να προστεθεί η κάτωθι πρόταση στο τέλος της τελευταίας παραγράφου: «Οι αρμόδιοι Διαχειριστές, ξεχωριστά ή από κοινού όταν αυτό απαιτείται, θα αποφαίνονται θετικά ή αρνητικά στο αίτημα για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης αποκλειστικά εντός τριών (3) μηνών.» Αρμόδιος για την υποβολή των αίτηματων των έργων μεγέθους άνω των 2MW πρέπει να είναι ο Διαχειριστής του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), δεδομένου ότι, όπως έχει αποδειχθεί, ο Διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) είναι υπερφορτωμένος εργασιακά και είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί χρονικά τον όγκο τέτοιων αιτημάτων. Η υποβολή των αιτημάτων απευθείας στον Διαχειριστή του Συστήματος σε συνδυασμό με τον προτεινομένο χρονικό περιορισμό, καθιστά τα αιτήματα κεντρικά διαχειρίσιμα, αλλά και την επένδυση προβλέψιμη κι ως εκ τούτου βιώσιμη. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Προτείνεται να προστεθεί η κάτωθι φράση μετά το ανεξαρτήτως ισχύος... «,όπως επίσης και οι σταθμοί ΑΠΕ οι οποίοι έχουν ενταχθεί στη διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων του Νόμου 3894/2010.» Τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στη διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων (fast track) είναι έργα στρατηγικής σημασίας και δημοσίου συμφέροντoς με πολλές σημαντικές και καίριες για τη χώρα δεσμεύσεις όπως μεταξύ άλλων την νομική δέσμευση ελάχιστου απασχολούμενου προσωπικού, επικαιροποιημένες και από τον πρόσφατα ψηφισθέντα επενδυτικό νόμο. Η ένταξη των έργων στην διαδικασία fast track προϋπόθετει την κατάθεση της προκαταβολής διαχειριστικής αμοιβής και τη μέχρι προσφάτως υποβολή μεγάλου μεγέθους εγγυητικής επιστολής. Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω αλλά και το μέγεθος των έργων που έχουν ενταχθεί ή/και θα ενταχθούν στην διαδικασία αυτή, τα έργα fast track θα πρέπει να εξαιρούνται της επιπρόσθετης εγγυητικής επιστολής. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 Προτείνεται η διαγραφή της παραγράφου. Υιοθετώντας την πολιτική της εγγυητικής επιστολής σε συνδυασμό με την υφιστάμενη διαχειριστική αμοιβή που προκαταβάλλεται με την υποβολή του αιτήματος Προσφοράς Σύνδεσης, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά χρονικός περιορισμός για την απάντηση από τον αρμόδιο Διαχειριστή, δεν θεωρείται σκόπιμη η πιθανώς μελλοντική ύπαρξη μίας δεύτερης επιπρόσθετης διαχειριστικής αμοιβής. ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.