• Σχόλιο του χρήστη 'Τάσος' | 19 Απριλίου 2013, 12:57

    Παρ.8 Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ορισμός από τη ΡΑΕ ή τον Διαχειριστή "σημείων του δικτύου για τα οποία δεν υφίσταται κορεσμός", εντός περιοχών που έχουν κηρυχθεί κορεσμένες. Οπότε πως θα υπάρχει διάκριση των έργων εντός κορεσμένων περιοχών τα οποία δεν θα εξαιρούνται από το ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής της άδειας παραγωγής?