• Σχόλιο του χρήστη 'Κουφογιαννίδης Γιώργος GMT Biogas AE Γενικος Διευθυντης' | 19 Απριλίου 2013, 13:24

    Κύριοι, Η μείωση της δέσμευση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης μεταξύ του αρμόδιου διαχειριστή και του δικαιούχου από 4 σε 3 έτη είναι ανακόλουθο με τη διάρκια ισχύος της άδειας εγκατάστασης 2 μηνών + 2 μηνών + 18 μηνών που έπεται της αδειοδοτικής διαδικασίας. Προτείνουμε να παραμείνει τουλάχιστον 4 έτη.