• Σχόλιο του χρήστη 'Κουφογιαννίδης Γιώργος GMT Biogas AE Γενικος Διευθυντης' | 19 Απριλίου 2013, 13:04

    Κύριοι, Η μείωση της δέσμευσης της οριστικής προσφοράς σύνδεσης μεταξύ του αρμόδιου διαχειριστή και του δικαιούχου από 4 σε 3 έτη είναι ανακόλουθο με τη διάρκεια ισχύος της άδειας εγκατάστασης 2 ετων + 2 ετων + 18 μηνών που έπεται της αδειοδοτικής διαδικασίας. Προτείνουμε να παραμείνει τουλάχιστον 4 έτη.