• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΜΙΛΟΣ ITA GROUP' | 19 Απριλίου 2013, 13:28

    Η νοοτροπία εκκαθάρισης του δικτύου από αιτήματα που καθυστερούν μέσω εγγυητικών επιστολών είναι εκτός λογικής και γεννούν νομικό θέμα αποζημιώσεων επενδυτών για ευθύνες και αμέλειες του κράτους που καλείται να πληρώσει ο επενδυτής μέσω εξόδων του έκδοσης εγγυητικών επιστολών. Κομβικό σημείο μετατόπισης της ευθύνης υλοποίησης έργου στον επενδυτή αποτελεί η έκδοση της ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Είναι απολύτως ενδεχόμενο, μετά την ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ να μην εκδίδεται η ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ λόγω ευθύνης και καθυστερήσεων των διοικητικών αρχών. Η εταιρεία μας έχει παράδειγμα έργο ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ στην ΗΠΕΙΡΟ όπου μετά την έκδοση της ΕΠΟ και των οριστικών όρων σύνδεσης, η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ και η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ κωλυσιεργούν επί ενάμιση χρόνο τη διαδικασία έκδοσης ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ για λόγους διαδικαστικούς διευκρίνισης αρμοδιότητας αδειοδότησης εκ μέρους ενός ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ του οποίου ζητείται εκ των υστέρων από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ η γνωμοδότησή του (χωρίς να είναι δεσμευτική αυτή για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ η οποία ήδη έχει γνωμοδοτήσει)την ευθύνη της οποίας δεν αναλαμβάνει αναζητώντας ο ίδιος νομική συμβουλή από το ΥΠΕΚΑ . Για το θέμα αυτό, η μη έκδοση ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ εντός 6 μηνών προφανώς με ευθύνη της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, δίνει το δικαίωμα αναζήτησης αποζημίωσης της εταιρείας μας για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με βάση τον νέο νόμο από ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ. Παρόμοια γενικεύοντας επαναλαμβάνουμε το ουτοπικό ζήτημα της επιβολής εγγυητικών επιστολών σε επενδυτή πριν την έκδοση ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, όπου τοποθετείται η έναρξη ευθύνης υλοποίησης του επενδυτή. H εγγυητική επιστολή σαν μέτρο αποτελεί απαράδεκτη επιβάρυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας για τον επενδυτή,που ρισκάρει μάλιστα να χάσει με ευθύνη παράλειψης ή καθυστέρησης δυσκίνητων και ανεύθυνων δημοσίων υπηρεσιών. Θα έπρεπε μάλιστα να προβλέπεται η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής (αν τυχόν επιβληθεί μετά την έκδοση της ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) για το διάστημα που η ισχύς της ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ έχει αναβληθεί από δικαστική απόφαση. Θυμίζουμε ότι προτείνεται επί χρόνια αντί αυτού του μέτρου, η διαδικασία εκκαθάρισης του δικτύου από ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ έργων από την ΡΑΕ και το ΥΠΕΚΑ, αφού θα ήταν εύκολα δυνατό με απλό έλεγχο του λόγου εμπλοκής των έργων και της οικονομικής δυνατότητας των εταιρειών να θεσπίσει κανόνα ακύρωσης της ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ των εν λόγω έργων. Θα προτείναμε επίσης ενδεχομένως ως αποτελεσματικό εργαλείο επιτάχυνσης των επενδύσεων την δυνατότητα καλύτερων φορολογικών κινήτρων για τις επενδύσεις αιολικών πάρκων που υλοποιούνται αμέσως μετά την ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ με εσπευσμένη διαδικασία υπογραφής ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ και τελικής θέσης σε λειτουργία του ΕΡΓΟΥ (εντός χρονικού διαστήματος π.χ. 3 και 24 μηνών αντίστοιχα). ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και ΟΧΙ ΑΔΙΚΑ ΑΝΤΙΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ για τα οποία μάλιστα ευθύνεται το ίδιο το κράτος και όχι ο επενδυτής. Τέλος, η απαίτηση για κατάθεση στον αρμόδιο διαχειριστή επιστολής κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος πιστωτικού ιδρύματος για τη χρηματοδότηση του σταθμού, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, δεδομένου ότι: - ζητείται εγγυητική επιστολή - ο διαχειριστής δεν έχει ούτε αρμοδιότητα ούτε και δυνατότητα να αξιολογήσει την οικονομική επάρκεια του επενδυτή (για την οποία άλλωστε δεν αρκεί μια επιστολή ενδιαφέροντος) - η επιστολή αυτή είναι άνευ ουσιαστικού αντικρίσματος, καθώς εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα. Και αυτό διότι οποιοδήποτε σοβαρό πιστωτικό ίδρυμα δεν θα αναλάβει σαφή υποχρέωση χρηματοδότησης ενός έργου που δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία αδειοδότητησης.