• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΜΙΧΑΣ' | 19 Απριλίου 2013, 13:17

    Σε μία κρίσιμη καμπή της ελληνικής οικονομίας, όταν οι κυβερνώντες διατείνονται ότι επιθυμούν «ΑΝΑΠΤΥΞΗ», είναι απορίας άξιον γιατί έρχονται στη βουλή για ψήφιση αντιαναπτυξιακοί νόμοι. Όταν το ίδιο το κράτος δεν εφαρμόζει τους υπάρχοντες νόμους και κανονισμούς και έρχεται να εφαρμόσει πρακτικές που αποτρέπει κάθε επενδυτή να εμπλακεί με την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, διερωτάται κανείς για τους προσβλεπόμενους στόχους του Υπουργείου και της Κυβέρνησης γενικότερα. Διερωτάται αν κάθε φορά ενθαρρύνονται οι μη τηρούντες του νόμους. Αν κάθε φορά επιβραβεύεται η ανομία, με νέους νόμους που αλλάζουν τελείως τους όρους του παιχνιδιού. Ποιος μη Έλλην επενδυτής θα επενδύσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον; Ειδικότερα: Διαφαίνεται ότι ο στόχος επιβολής Εγγυητικών Επιστολών είναι για να ξεκαθαρίσει το τοπίο από επενδυτές που είτε δεν θέλουν, είτε δεν μπορούν να προχωρήσουν στην υλοποίηση των έργων τους, ώστε να γίνει ξεκαθάρισμα, και να αποσυμφορηθούν τα δίκτυα. Και διερωτάται κανείς: Α. Γιατί δεν εφαρμόζεται ο υπάρχων και ισχύων Νόμος και Κανονισμός της ΡΑΕ που προβλέπει ανακλήσεις αδειών? Β. Σε μία περίοδο που ο κάθε επενδυτής στην Ελλάδα ψάχνει για χρηματοδότηση, είναι σωστό και νόμιμο το κράτος που ευθύνεται για την κατάσταση αυτή να ζητά εγγυήσεις που θα εκπέσουν αν ο επενδυτής καθυστερήσει; Είναι ή όχι αντιαναπτυξιακό το μέτρο αυτό; Γ. Σε ποιο ακριβώς σημείο του νομοσχεδίου το κράτος αναλαμβάνει την οποιαδήποτε ευθύνη, αν με δική του ευθύνη προκύψουν καθυστερήσεις και καταπέσει κάποια εγγυητική; Διαφεύγει της προσοχής του συντάξαντος το νομοσχέδιο ή δεν γνωρίζει την διαδικασία, που προβλέπει την έγκριση και έκδοση δύο τουλάχιστον αδειών από τη στιγμή της οριστικής έγκρισης των όρων σύνδεσης μέχρι τη στιγμή που δύνανται να ξεκινήσουν οι εργασίες; Αναφέρομαι βέβαια στην άδεια εγκατάστασης και την οικοδομική άδεια. Και ναι μεν προβλέπεται χρονικό περιθώριο για την άδεια εγκατάστασης χωρίς όμως πρόβλεψη ποινής ή διαδικασίας αντίδρασης του επενδυτή αν «υπάρχει φόρτος εργασίας», δεν προβλέπεται όμως καμμία προθεσμία για την οικοδομική άδεια, αφήνοντας τον κάθε επενδυτή έρμαιο στη διάθεση του κάθε υπευθύνου. Δ. Με την εφαρμογή του άρθρου επιβάλλεται εγγύηση εκ μέρους του επενδυτή, χωρίς αντίστοιχα το κράτος να αναλαμβάνει το ρόλο του αρωγού για την επένδυση που διατείνεται ότι επιθυμεί. Ελπίζω ότι θα αποσυρθεί το παρόν άρθρο για το καλό της ψυχολογίας των επενδυτών στην Ελλάδα. ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΜΠΕΝΕΡ ΑΕ