• Σχόλιο του χρήστη 'Α. Γιαννόπουλος' | 19 Απριλίου 2013, 13:53

    Η θέσπιση της Εγγυητικής Τραπεζικής Επιστολής κατά τη στιγμή της αποδοχής των Οριστικών Όρων Σύνδεσης θα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση του διαχειριστικού και οικονομικού βάρους για τους επενδυτές ΑΠΕ καθώς και την πλήρη απαξίωση όλου του κλάδου. Θέλουμε να τονίσουμε ότι οποιαδήποτε ουσιώδης αναμόρφωση Θα πρέπει να γίνει σε εύλογο χρόνο και μέσα από διάλογο με τον αρμόδιο κλάδο. Η διάρκεια και η μορφή αυτής της διαβούλευσης δεν αποτελούν έναν έγκυρο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να συλλεχθούν με ουσιαστικό τρόπο οι απόψεις των ενδιαφερόμενων πάνω σε αυτό το θέμα. Με εκτίμηση, Α. Γιαννόπουλος Δ/ντής Ανάπτυξης Enel Green Power Hellas