• Η επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των επενδυτών που προτείνεται με την παρούσα διάταξη ουσιαστικά επιβραβεύει το κράτος και τη δημόσια διοίκηση για τις καθυστερήσεις της αδειοδοτικής διαδικασίας η οποία, κατά μέσο όρο, ξεπερνά τα 7 χρόνια! Οι προσπάθειες επιτάχυνσης της ωρίμανσης των έργων πρέπει να αρχίσουν από τον υπαίτιο που είναι η δημόσια διοίκηση και όχι από τον τελικό αποδέχτη της κακοδιαχείρισης που είναι ο επενδυτής. Η παρούσα ρύθμιση σε τεχνολογίες με δύσκολη αδειοδοτική διαδικασία που δεν οφείλεται, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, σε καθυστερήσεις των φορέων αλλά της Δημόσιας Διοίκησης και της γρήγορης αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου (πολλές φορές με αναδρομική ισχύ) ισοδυναμεί με «τιμωρία» όλων των επενδυτών ανεξαρτήτως της πρόθεσης τους για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης. Ο μέσος όρος ολοκλήρωσης της αδειοδοτικής διαδικασίας στα ΜΥΗΕ τα τελευταία χρόνια είναι 7 έτη. Προτείνεται για τα ΜΥΗΕ ο χρόνος έναρξης του τέλους να γίνει 6 έτη μετά την άδεια παραγωγής.