• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ' | 19 Απριλίου 2013, 14:08

    Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αντιμετωπίζει όλες τις ΑΠΕ με τον ίδιο τρόπο. Η διείσδυσή τους, όμως, στο ενεργειακό ισοζύγιο είναι τελείως διαφορετική. Αν η Ελλάδα ενδιαφέρεται να προωθήσει μορφές ΑΠΕ όπως η βιομάζα και η γεωθερμία, που βρίσκονται σε πρακτικά μηδενικό επίπεδο, τότε θα πρέπει σε αυτές τις ΑΠΕ να εισαχθούν από το νομοσχέδιο κίνητρα και όχι αντικίνητρα.