• Σχόλιο του χρήστη 'Λαμπαδάριος και Συνεργάτες, Εταιρεία Δικηγόρων' | 19 Απριλίου 2013, 14:00

    Ως προς το Άρθρο 2, Παρ. 2: Σε πολλές περιπτώσεις λόγω των καθυστερήσεων των αρμοδίων υπηρεσιών ή λόγω ιδιαιτεροτήτων (π.χ. ειδικές χρονοβόρες μελέτες σε περιοχές NATURA) λήγουν οι εκ του νόμου προθεσμίες από την λήψη της άδειας παραγωγής. Εφόσον θεσπιστεί η υποχρέωση του επενδυτή για ετήσιο τέλος διατήρησης άδειας παραγωγής με το σεβαστό ποσό των 1000€/MW (π.χ. για έργο 24MW ποσό 24.000€/έτος), θα πρέπει παράλληλα να τηρούνται πλέον ευλαβικά οι προθεσμίες απαντήσεων και εγκρίσεων των υπηρεσιών που μετέχουν στην αδειοδοτική διαδικασία, ώστε να λαμβάνονται οι άδειες εμπρόθεσμα. Λαμπαδάριος και Συνεργάτες Εταιρεία Δικηγόρων