• Σχόλιο του χρήστη 'Ηλίας Κατσούλης' | 14 Ιανουαρίου 2010, 18:46

    Αξιότιμη κυρία Μπιρμπίλη Θα ήθελα κατ' αρχήν να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που δίνετε σε όλους τους φορείς της κοινωνίας αλλά και κυρίως στους απλούς πολίτες να εκφράσουν την γνώμη τους σχετικά με τα σοβαρά θέματα του περιβάλλοντος που όλους μας απασχολούν. Σχετικά με την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην χώρα μας και με απώτερο σκοπό την επίτευξη των στόχων σε σχέση με το γνωστό δόγμα του 20-20-20 θεωρώ ότι το εν λόγω νομοσχέδιο είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω ότι δεν θα πρέπει να εστιάσουμε αποκλειστικά και μόνο στις ευρύτερα γνωστές μορφές ανανεώσιμων πηγών όπως για παράδειγμα την ηλιακή ή την αιολική καθώς υπάρχουν και άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η επένδυση στις οποίες ίσως μπορεί να επιταχύνει πολύ την πορεία της χώρας μας προς την επίτευξη των στόχων. Πιο συγκεκριμένα πρόσφατα αναγνωρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της οδηγίας RES Directive 2009 28/EC η οποία τέθηκε σε ισχύη από την 25η Ιουνίου 2009 και άλλες μορφές ενέργειας ώς ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, ισοδύναμες με αυτές που ευρέως γνωρίζουμε. Πλέον η αεροθερμική (ενέργεια αποθηκευμένη στον ατμοσφαιρικό αέρα σε μορφή θερμότητας), η υδροθερμική (ενέργια αποθηκευμένη στα ύδατα σε μορφή θερμότητας), και η γεωθερμική ενέργεια θα πρέπει να θεωρούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάθε εξοπλισμός που δύναται να αξιοποίησει αυτές τις μορφές ενέργειας θα έπρεπε να κατατάσεται αυτόματα στον εξοπλισμό ανανεώσιμων πηγών όπως συμβαίνει με τις ανεμογεννήτριες ή τα ηλιακά πανέλα. Οι κατεξοχήν συσκευές που εκμεταλέύονται τις προαναφερθήσες μορφές ενέργειας είναι οι αντλίες θερμότητας αέρος-αέρος, αέρος-νερού κλπ. Οι αντλίες θερμότητας είναι η νέα τάση παγκοσμίως σε ότι αφορά τα συστήματα θέρμανσης στα κτίρια. Πλέον και καθώς η τεχνολογία εξελίσεται οι αντλίες θερμότητας μπορούν να λειτουργήσουν με εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις τις τάξης του 4 και πάνω. Το γεγονός αυτό στην πράξη σημαίνει ότι για παράδειγμα για την παραγωγή αποδιδόμενης ενέργεια 4 kwh θέρμανσης, με μία αντλία θερμότητας θα απαιτηθεί η δαπάνη μόλις 1kwh ηλεκτρικής ενέργειας καθώς οι υπόλοιπες 3 kwh θα προέρχονται από την ελέυθερη αεροθερμική ενέργεια (αντλία αέρος - νερού)την ώρα που ένα αντίστοιχο σύστημα με καυστήρα θα είχε ένα βαθμό απόδοσης μικρότερο του 1 που στην πράξη μεταφράζεται σε κατανάλωση ενέργειας τουλάχιστον 4 kwh. Σε αυτά τα πλαίσια και με το παραπάνω απλουστευμένο παράδειγμα θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρξουν μέτρα από την πλευρά της πολιτείας που θα συμβάλλουν στην προώθηση της αεροθερμικής, της υδροθερμικής και της γεωθερμικής ενέργειας αλλά και του σχετιζόμενου εξοπλισμού (αντλία θερμότητας) καθώς η χρήση τους μπορεί να γίνει σε ευρεία κλίμακα με άμεσα αποτελέσματα στην δραστική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Με εκτίμηση Ηλίας Κατσούλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ