• Σχόλιο του χρήστη 'Σταύρος Σουάνης' | 20 Απριλίου 2013, 15:28

    Πρέπει να δοθεί διευκρίνιση για τον όρο "εκκρεμείς υποθέσεις".