• Σχόλιο του χρήστη 'Θανάσης Ζούλιας' | 21 Απριλίου 2013, 00:06

    Συμφωνώ με την παρατήρηση του κ. Σταύρου Χατζόγλου. Υπάρχουν καθορισμένες προθεσμίες για τον 4014/2011. ΠΡΟΦΑΝΩΣ θα πρέπει να ισχύουν εκτός αν ο αιτών αποφασίσει την ένταξή του (που θα πρέπει να γίνεται εξαιρετικά απλά), στις διατάξεις του νέου νόμου. Χρειάζεται καλύτερη διατύπωση.