• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ' | 22 Απριλίου 2013, 18:05

    "Υπαγωγές για τις οποίες κατά τις προγενέστερες διατάξεις υποβλήθηκε δελτίο δομικής τρωτότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες του Τ.Ε.Ε, θεωρούνται αποδεκτές." Θα μπορούσε απλά να διευκρινιστεί αν αυτό το απόσπασμα ισχύει για τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί με το Ν4014/2011 και: α) Βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο υπαγωγής και πρέπει μέχρι 30/9/2013 να υποβληθούν τα έγγραφα, άρα και το ΔΕλτίο Δομικής Τρωτότητας? ή β) Θα πρέπει οπωσδήποτε πριν την ψήφιση του εν λόγω σχεδίου να έχουν "ανέβει στο σύστημα τα αρχεία?