• Σχόλιο του χρήστη 'ΖΗΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΞΩΡΑΪΔΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΄΄ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ''' | 24 Απριλίου 2013, 21:17

    Στο άρθρο 32 με τίτλο “ειδική υπηρεσία κατεδαφίσεων” αναφέρεται: “όλες οι αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις οι οποίες εκτελέστηκαν μετά τη 28/7/2011 καθώς και αυτές που δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος είναι κατεδαφιστέες”. Το άρθρο 2 παρ.1στ, του παρόντος σχεδίου νόμου,αναφέρει ότι δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις και επόμένως είναι κατεδαφιστέες, αυτοί που έχουν οικοδομήσει σε δάσος, δασική ή αναδασωτέα έκταση. Θεωρούμε για μια ακόμη φορά ότι δεν μπορεί να είναι κατεδαφιστέες αυθαίρετες κατασκευές επειδή βρίσκονται σε φερόμενες δασικές εκτάσεις, χωρίς πρωτίστως να έχουν αναρτηθεί και κυρωθεί οι δασικοί χάρτες βεβαιώνοντας το δασικό τους χαρακτήρα. Προς τούτο λοιπόν προτείνουμε το άρθρο 32 παρ.1 να διαμορφωθεί ως εξής: “όλες οι αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις, οι οποίες εκτελέστηκαν μετά της 28/07/2011 καθώς και αυτές που δεν μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος είναι κατεδαφιστέες, εκτός από τις φερόμενες δασικές εκτάσεις έως ότου αναρτηθούν και κυρωθούν οι δασικοί χάρτες, στο πλαίσιο και την φιλοσοφία του Ν.3208 αρ.21 παρ.15”