• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Μπέτζιος' | 14 Ιανουαρίου 2010, 20:29

    Πριν από λίγο έστειλα τις παρατηρήσεις και προτάσεις μου για το σχέδιο νόμου. Επειδή το κειμενο ήταν μεγάλο και δεν πέρασε όλο, παρακαλώ: 1. να μού δώσετε την ευκαιρία να σας το στεείλω ηλεκτρονικά. 2. να μου δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξω και προφφορικά στην αρμόδια επιτροπή που θα επεξεργαστεί το τελικό κείμενο του νόμου τις απόψεις μου και την τεκμηρίωση τους. Τα μη διασυνδεδεμένα νησιά μας μπορούν με τα υβριδικά συστήματα να γίνουν πραγματικά πράσινα. Εξασφαλίζουν πράσινη Ενεργεια και νερό. Ευχαριστώ Γιώργος Μπέτζιος