• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΙΣΤΙΝΑ' | 25 Απριλίου 2013, 16:21

    Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή στις μεταβατικές αυτές διατάξεις. 1) στην πρώτη φράση : πρέπει να προστεθεί "εκτός του ν. 4014/2011", διαφορετικά ακυρώνετε τον προηγούμενο νόμο. 2)δεύτερη σειρά : προσθήκη : "υποθέσεις οι οποίες διεκπεραιώθηκαν ή εντάχθηκαν με τις προγενέστερες διατάξεις θεωρούνται αποδεκτές". Κατά αυτόν τον τρόπο δεν ακυρώνονται οι εντάξεις με τον προηγούμενο νόμο και δεν δημιουργούνται προβλήματα με την ερμηνεία διότι το "διεκπεραιώνονται" παραπέμπει σε ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μην ξεχνάτε δε ότι οι αρχιτεκτονικές επιτροπές δεν έχουν συσταθεί σε κανένα σημείο της Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση μία τέτοια σύνταξη καλύπτει κάθε περίπτωση. 3) Τρίτη σειρά : προσθήκη: "Εκκρεμείς υποθέσεις , οι οποίες δεν εντάχθηκαν σε προηγούμενες διατάξεις, διεκπεραιώνονται με τις διατάξεις του παρόντος".