• Σχόλιο του χρήστη 'Θύμιος Σ.' | 25 Απριλίου 2013, 20:13

    ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στο άρθρο 32 παρ.3 αναφέρεται “… αρχαιολογικές και ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ …” χωρίς αναφορά στη συγκεκριμένη νομοθεσία που ορίζει τις προστατευόμενες περιοχές. Αυτή η γενικότητα θα δημιουργήσει νέα προβλήματα διενέξεων με φορείς και κατοίκους. Όταν αναφερόμαστε σε προστατευόμενες περιοχές ΠΡΕΠΕΙ να αναφέρεται η ισχύουσα νομοθεσία που ορίζει αυτές και είναι του άρθρου 19 του νομού 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του νομού 3937/2011, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.