• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΣ Ι. Κ.' | 26 Απριλίου 2013, 07:44

    Να διευκρινισθεί εάν υποθέσεις που έχει καταβληθεί ολόκληρο το πρόστιμο με προγενέστερες διατάξεις και εκκρεμεί η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών θεωρούνται αποδεκτές. Στην Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται θα πρέπει με περισσότερη σαφήνεια να καθορίζεται πώς, αυθαίρετα που διεκπεραιώθηκαν με προγενέστερες διατάξεις, θα δηλωθούν με τον παρόντα νόμο, για να εκμεταλλευθούν ευνοϊκότερες διατάξεις και να συμψηφιστούν τα πρόστιμα.