• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ' | 26 Απριλίου 2013, 10:50

    Θέμα: Ενημέρωση φακέλου οικοδομικής άδειας με τα κατασκευαστικά σχέδια. 1. Με το Ν. 4014/11, άρθρο 23, και τον προτεινόμενο νέο νόμο άρθρο 3, σε κάθε συμβόλαιο επισυνάπτεται «βεβαίωση μηχανικού», με την οποίαν ο μηχανικός βεβαιώνει ότι η οικοδομή δεν έχει αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, αφού την συγκρίνει με τα εγκεκριμένα σχέδια του φακέλου της άδειας και διαπιστώσει την συμφωνία της με αυτά. Θεωρημένα αντίγραφα των σχεδίων επισυνάπτονται στο συμβόλαιο, ως άρθρο 3 §2 του νέου νόμου. 2. Για την ορθή αντιμετώπιση της αναφερομένης στο θέμα ενημέρωσης χωρίς προβλήματα εκ των εμπλεκομένων απαιτείται η τροποποίηση των παρακάτω διατάξεων: 2.1.α. Στην παρ. 11 του άρθρου 23 του προτεινόμενου νόμου και στην παράγραφο 7 του άρθρου 50 του υφιστάμενου νόμου 4042/12, η φράση «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» να αντικατασταθεί με την «τροποποίηση μόνον των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και όχι των υδραυλικών ηλεκτρολογικών και όψεως της οικοδομής». Οι τροποποιήσεις των υδραυλικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ως και τυχόν άλλων, όπως των όψεων της οικοδομής, είναι απολύτως ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ στη διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου, λόγω των εσωτερικών μετατροπών και της αλλαγής θέσης δωματίων. Οι τροποποιήσεις αυτές συναντώνται κυρίως στις παλιές οικοδομές και αφορούν πολλούς συμπολίτες μας. Από εμπλεκομένους, όμως, χαρακτηρίζονται αυθαίρετες, γι’αυτό ζητούμεν την παραπάνω τροποποίηση, προς τακτοποίηση των αντίστοιχων περιπτώσεων που απασχολούν εκατοντάδες πολίτες. 2.1.β. Στο τέλος των παραγράφων 11 του άρθρου 23 του προτεινόμενου νόμου και 7 του άρθρου 50 του ν. 4042/12, να προστεθεί: «Η εν λόγω διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου με τροποποίηση μόνον των μηχανολογικών του εγκαταστάσεων είναι αυθαίρετη κατασκευή, και αποτελεί μία (1) μόνον κτιριοδομική παράβαση για ολόκληρο τον όροφο» και «Η υπαγωγή του στο Ν. 4014/11 με δήλωση του ιδιοκτήτη ή με αίτησή του (άρθρο 11 του προτεινόμενου νόμου) σε συνιδιοκτησία υποβάλλεται και από τον οικοπεδούχον, στον οποίον χορηγήθηκε η άδεια της οικοδομής.»