• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Τ.' | 27 Απριλίου 2013, 21:57

    Άρθρο 32 παρ.8 : - Εφόσον με το νομοσχέδιο δίνεται έμφαση στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο, δεν θα πρέπει ως πρωτεύοντα κριτήρια για την ιεράρχηση των κατεδαφίσεων να αποτελούν ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων κατεδάφισης και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αυθαιρέτου αλλά οι επιπτώσεις που έχει η διατήρηση του αυθαιρέτου στο φυσικό, οικιστικό και αναπτυξιακό περιβάλλον της περιοχής καθώς και η ύπαρξη (ή μη) αντικειμενικής δυνατότητας για την εκτέλεση της κατεδάφισης ( προσπέλαση-μεταφορά-διάθεση υλικών κατεδάφισης ). Έτσι, ένα νέο και μικρού μεγέθους αυθαίρετο, θα πρέπει να προηγηθεί από ένα παλαιό και μεγαλύτερου μεγέθους ή από μία τοπική συσσώρευση αυθαιρέτων, λόγω της μεγαλύτερης επιβάρυνσης που μπορεί να προκαλεί το πρώτο στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της περιοχής ή να παρεμποδίζει απαγορευτικά δημόσιες παρεμβάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα με δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα χρημματοδότησης και ολοκλήρωσής τους, εξ'αιτίας της θέσεως ή της λειτουργίας της χρήσης του αυθαιρέτου ( π.χ. εντός αιγιαλού με απόρριψη λυμάτων στη θάλασσα, περιφράξεις που αποκλείουν την πρόσβαση προς την θάλασσα ή την διάνοιξη παραλιακού δρόμου,κ.τ.λ.) - Προτείνεται λοιπόν η τροποποίηση των βασικών κριτηρίων της εν λόγω παραγράφου σύμφωνα με τα ανωτέρω.