• Σχόλιο του χρήστη 'Χ. Κατσιμπρής' | 27 Απριλίου 2013, 22:13

    Είναι εύλογο και αποδεκτό το κράτος να προσπαθήσει έστω και αργά να τακτοποιήσει το θέμα των αυθαίρετων κατασκευών. Από την άλλη πλευρά αυτό θα πρέπει να γίνει με τρόπο δίκαιο και όχι ολοκληρωτικό, βάζοντας δηλαδή στην ίδια μοίρα κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα δεν είναι δυνάτον οικισμοί με ιστορία δεκαετιών στουν οποίους παρέχονται νομίμως πάσης φύσεως κρατικές υπηρεσίες όπως ΔΕΗ, νερό, τηλέφωνο κτλ να χαρακτηρίζονται αυθαίρετες και κατεδαφιστέες, είναι καθαρά αντιφατικό. Ας αποφασίσει πρώτα το κράτος τι και ποια θεωρεί δασική έκταση και τι αυθαίρετο αναρτώντας τους δασικούς χάρτες και μέτα ας προχωρήσει σε δράσεις και κυρώσεις. Ας τροποποιηθεί λοιπόν και σημειωθεί στο εν λόγω άρθρο ότι προϋπόθεση για την κατεδάφιση όλων των αυθαίρετων κατασκευών, οι οποίες εκτελέστηκαν μετά την 28/07/2011 καθώς και εκείνων που δεν μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος, είναι η ανάρτηση και επικύρωση των δασικών χαρτών.