• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ' | 28 Απριλίου 2013, 18:26

    Άρθρο 32 Πρόληψη περισσότερο παρά καταστολή. Να συσταθεί μια ομάδα ικανών ανθρώπων και αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνικά μέσα επισκόπησης (δορυφόρος κ.λ.π.), να εντοπίζει αυθημερόν την έναρξη εργασιών αυθαιρέτου και αυθημερόν πάλι, με την συνδρομή των διωκτικών αρχών και του δήμου, να παρεμβαίνει στον ιδιοκτήτη και να του δίνει σαφώς να καταλάβει ότι αυτό που πάει να κάνει δεν θα του επιτραπεί να το κάνει. Καθώς επίσης και σε όλους τους εργαζόμενους εκεί ότι δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλεία. Παράλληλα βέβαια να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς τα σχέδια πόλης για να δοθεί πολεοδομημένη γη. Μέχρι τώρα αφήνονταν ο αυθαίρετος να φτιάχνει το σπίτι που είναι μια διαδικασία που απαιτεί πολύ χρόνο, και μετά από είκοσι χρόνια παρουσιάζονται οι αρχές και του λένε να το κατεδαφίσει. Αυτά τα πράγματα είναι αδυνατόν να γίνουν. Γιατί έχει ξοδευτεί και μια περιουσία και έχουν γίνει πολλά όνειρα πάνω σ’ αυτό το σπίτι. Στην έναρξη όμως των εργασιών δεν έχουν ακόμα ξοδευτεί χρήματα και σίγουρα θα πρυτανεύσει η λογική και το συμφέρον. Μόνο με την καταστολή δεν αντιμετωπίζεται το αυθαίρετο. Τόσα χρόνια αλώστε με τόσο αυστηρούς νομούς δεν έπρεπε να υπάρχουν αυθαίρετα. Χρειάζεται και πρόληψη κατά κύριο λόγο. Στην Αρχαία Αθήνα που είχαν και αυτοί τέτοιο πρόβλημα καθημερινά ο αρμόδιος άρχοντας μαζί με τους ραβδούχους περιήρχετο την πόλη και όπου συναντούσε οικοδομικές αυθαιρεσίες να γίνονται, επί τόπου και αμέσως αποκαθιστούσε τα πράγματα, με την συνέργια των ραβδούχων οι όποιοι έκαναν και χρήση των ράβδων που έφεραν. Τώρα βέβαια έχουμε ποιο λεπτούς τρόπους να εφαρμόσουμε τους νόμους.