• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ' | 28 Απριλίου 2013, 19:26

    Για να ισχύσει η πρόβλεψη του παρόντος Άρθρου ότι <> θα πρέπει οι δύο Νόμοι να προβλέπουν ίδιες Τιμές Ζώνης. Αυτό όμως δεν ισχύει για τα υπόλοιπα ακίνητα της Επικράτειας (πέραν των ακίνητων των ευρισκομένων στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά Κρήτη και Εύβοια, που οι Τιμές Ζώνης είναι οι ίδιες) που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού. Για τα ακίνητα αυτά το παρόν σχέδιο Νόμου προβλέπει διαφορετικές Τιμές Ζώνης και θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα(υπάρχει σχετικό σχόλιο στο Άρθρο 22 για Τιμές ζώνης) Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν οι δύο Νόμοι, ο Ν 4014/11 και το παρόν Σχέδιο Νόμου να προβλέπουν διαφορετικές Τιμές Ζώνης.