• Σχόλιο του χρήστη 'Δραγουμανη' | 17 Μαΐου 2013, 14:57
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Πριν την κατασκευή κάποιου φράγματος θα πρέπει να οριοθετείτε το υδατόρεμα επί του οποίου πραγματοποιείται η εν λόγω επέμβαση. δεν πρέπει να εξαιρούνται των οριοθετήσεων οι περιπτώσεις φραγμάτων