• Σχόλιο του χρήστη 'Καλπύρης Στέλιος' | 15 Ιανουαρίου 2010, 11:11

    Αξιότιμη κα Υπουργέ, Το υπό δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» αποτελεί, χωρίς καμία αμφιβολία, μία θετική εξέλιξη στο θέμα των ΑΠΕ. Σαν γνήσιος Έλληνας, ο κάθε ένας μας έχει και την δική του άποψη, θέτω υπόψη σας και των υπηρεσιακών παραγόντων σας τις σκέψεις μου και μερικές θετικές κατά την γνώμη μου επισημάνσεις. Α) Πιστεύω ότι πρέπει να συμπληρωθεί το νέο Άρθρο 1 – Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. με μία νέα επιπλέον παράγραφο η οποία θα περιγράφει την φιλοσοφία μέσω της οποίας θα επιτευχθεί αυτός. Η επικρατούσα φιλοσοφία – σκέψη διεθνώς, η οποία αντανακλάται και στα άρθρα του νομοσχεδίου περιέχεται στην παρακάτω πρόταση (αντιγραφή από το internet): Every node in the power network of the future will be awake, responsive, adaptive, price-smart, eco-sensitive, real-time, flexible, humming - and interconnected with everything else. Δηλαδή: Κάθε κόμβος στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του μέλλοντος θα είναι ενεργός, θα ανταποκρίνεται, θα προσαρμόζεται, σε προσιτή τιμή, με οικολογική ευαισθησία, σε πραγματικό χρόνο, ευέλικτος, συγχρονισμένος - και διασυνδεδεμένος με όλους τους άλλους. Συνεπώς η ανάπτυξη – εξέλιξη του θέματος των Α.Π.Ε. αλλά και ενέργειας γενικότερα, επιτυγχάνεται – ολοκληρώνεται με την ανάπτυξη ενός Πανελλήνιου Δικτύου Ενέργειας, (συμπληρωματικού του υπάρχοντος σημερινού), συνδεδεμένου με αντίστοιχα δίκτυα άλλων γειτονικών χωρών. Η μορφή του δικτύου αυτού θα είναι αντίστοιχη του internet web και σύμφωνα με τους επιστήμονες ενέργειας θα ονομάζεται Energy Web με νέους νόμους αρχές και κανόνες. Κάθε τερματικό σημείο – κόμβος του δικτύου αυτού θα μπορεί να είναι: Α-1) Σταθμοί παραγωγής ενέργειας μεγάλης ισχύος, δηλαδή οι υπάρχοντες συμβατικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας και οι μεγάλοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε., τα πολλά MW δηλαδή, με δικούς τους νόμους αρχές και κανόνες. Α-2) Ιδιωτικοί σταθμοί αυτοπαραγωγής (βιομηχανιών, συνεταιρισμών και εταιρειών) μεσαίας ισχύος από Α.Π.Ε. και Δημόσιοι σταθμοί παραγωγής ή αυτοπαραγωγής από Α.Π.Ε., με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή η Βουλή, τα Υπουργεία, οι δήμοι, τα νοσοκομεία, οι τράπεζες, τα σχολεία, οι ΔΕΚΟ κλπ, τα λίγα MW δηλαδή, σε δικούς τους άμεσους ανεκμετάλλευτους χώρους, όπως ταράτσες και σκεπές και με δικούς τους νόμους αρχές και κανόνες, και Α-3) Ιδιωτικοί Οικιακοί παραγωγοί ενέργειας μικρής ισχύος από Α.Π.Ε., δηλαδή ο κάθε ιδιώτης καταναλωτής ή ομάδα καταναλωτών για περιπτώσεις πολυκατοικιών ή συνιδιοκτησιών, του σημερινού δικτύου να αποκτήσει την δυνατότητα σήμερα, την υποχρέωση αύριο και την προϋπόθεση μεθαύριο εκτός από καταναλωτής να είναι και παραγωγός ενέργειας από Α.Π.Ε., τα KW δηλαδή, στις ταράτσες και τις σκεπές τους ή στα οικόπεδά τους με τους δικούς τους νόμους αρχές και κανόνες, οπουδήποτε αυτό είναι δυνατόν. Οι Ιδιωτικοί Οικιακοί παραγωγοί ενέργειας μικρής ισχύος από Α.Π.Ε. στο μέλλον θα αποτελέσουν την ραχοκοκαλιά του Πανελληνίου Δικτύου Ενέργειας. Η επιπλέον παράγραφος που πιστεύω πρέπει να προστεθεί στο τέλος του νέου Άρθρου 1 – Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. είναι : «Κάθε μονάδα Α.Π.Ε, μεγάλης, μεσαίας ή μικρής ισχύος, θα είναι ένα πλήρως ενεργό του μέλος στο Πανελλήνιο Δίκτυο Ενέργειας, θα ανταποκρίνεται και θα προσαρμόζεται με την μέγιστη δυνατή οικολογική ευαισθησία σε πραγματικό χρόνο, ευέλικτα, συγχρονισμένη και διασυνδεδεμένη με όλες τις άλλες μονάδες του δικτύου.» Ο ορισμός – φιλοσοφία του Πανελληνίου Δικτύου Ενέργειας και των τερματικών σημείων αυτού μπορεί να γίνει αναλυτικά σε άλλο σημείο του νομοσχεδίου. Β) Ο οικονομικός διακανονισμός μεταξύ παραγωγού – κράτους δηλαδή εφορίας, απαραίτητα για τις περιπτώσεις των Ιδιωτικών Οικιακών σταθμών από Α.Π.Ε. (Α-3) μικρής ισχύος, πρέπει να απλοποιηθεί όσον το δυνατόν περισσότερο. Η τήρηση βιβλίων εφορίας οποιασδήποτε κατηγορίας για όλες της μορφές Α.Π.Ε. πρέπει απαραίτητα να καταργηθεί, όπως έχει γίνει για τα φωτοβολταϊκά. Γ) Η ύπαρξη μη διασυνδεδεμένων νήσων σήμερα είναι τροχοπέδη στην ανάπτυξη των Α.Π.Ε.. Άμεσα με προτεραιότητα τα πλούσια για Α.Π.Ε. νησιά, τα οποία θα αποτελούν και κύρια σημεία του Πανελλήνιου Δικτύου Ενέργειας, πρέπει να δρομολογηθεί η διασύνδεσή τους. Δ) Μερικά από τα μεγαλύτερα προβλήματα υλοποίησης που αντιμετωπίζουν τα έργα Α.Π.Ε. είναι αυτά τα οποία έχουν σχέση με περιβαλλοντολογικά και πολεοδομικά θέματα. Λίγο πολύ τα σχετικά με τα έργα Α.Π.Ε. (Α-1) μεγάλης ισχύος είναι γνωστά και αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και ο επενδυτής έχει τους πόρους και την δυνατότητα να τα αντιμετωπίσει. Για τις περιπτώσεις των έργων Α.Π.Ε. μεσαίας ισχύος (Α-2) και ιδίως για τις περιπτώσεις ιδιωτικών – οικιακών έργων μικρής ισχύος (Α-3) τα περιβαλλοντολογικά και πολεοδομικά θέματα είναι θέματα τα οποία ο επενδυτής δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, ανά περίπτωση, και πρέπει να απλοποιηθούν στο μέγιστο να ορισθούν και να οριοθετηθούν επακριβώς. Το νομοσχέδιο χωρίς αμφιβολία αντιμετωπίζει γενικά θετικά τα συγκεκριμένα θέματα. Ειδικά όμως ανά Α.Π.Ε. πρέπει να τεθούν εκ των προτέρων όρια συγκεκριμένα και μετρήσιμα. Επί παραδείγματι αναφέρω θέματα που πρέπει να οριστούν και να οριοθετηθούν: το μέγιστο εμβαδόν κάλυψης ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και περίπτωση π.χ. από φωτοβολταϊκά, μην ξεχνάμε ότι και το άπλωμα των ρούχων είναι «Α.Π.Ε.» έναντι της χρήσης στεγνωτήριου ή το μέγιστο ύψος και η μέγιστη τιμή ηχητικής όχλησης ανά τεχνολογία και περίπτωση από ανεμογεννήτριες, δεν μπορώ να φανταστώ σε ταράτσα πολυκατοικίας εντός Αθηνών ιστό με ανεμογεννήτρια οριζοντίου άξονα, ενώ μία ανεμογεννήτρια καθέτου άξονα δεν θα φαινόταν καν μέσα στους ηλιακούς θερμοσίφωνες. Ε) Η παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει από τώρα και να ορισθούν οι κανόνες συνεργασίας και οι υπευθυνότητες μεταξύ της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και αρμόδιου Διαχειριστή του Πανελλήνιου Δικτύου Ενέργειας, ώστε σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα να τίθενται σε ετοιμότητα και να ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται ανάλογα οι συμβατικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας. ΣΤ) Το κράτος για να βοηθήσει την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. πρέπει να βοηθήσει και να θεσπίσει νόμους ώστε το κόστος υλοποίησης αυτών, ιδίως για την περίπτωση των Ιδιωτικών Οικιακών σταθμών παραγωγής ενέργειας μικρής ισχύος από Α.Π.Ε. (Α-3), να είναι όσο το δυνατόν πιο προσιτό όπως λιγότερος Φ.Π.Α., μηδενικούς δασμούς, επιδοτήσεις, κοινοτικά προγράμματα, φορολογικές απαλλαγές κλπ, όπως σε ορισμένα θέματα έχει γίνει με τα φωτοβολταϊκά. Ζ) Το κράτος για να βοηθήσει την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. πρέπει να πιέσει τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να θεσπίσει νόμους για την χρηματοδότηση – επιδότηση – φοροαπαλλαγή έργων Α.Π.Ε., ιδίως για την περίπτωση των Ιδιωτικών Οικιακών παραγωγών ενέργειας μικρής ισχύος (Α-3). Σε αυτά τα χρηματοδοτικά προγράμματα η δόση αποπληρωμής να είναι σταθερή και μικρότερη ή ίση της μέσης μηνιαίας απολαβής από την παραγόμενη ενέργεια ή έστω στην χειρότερη περίπτωση όχι μεγαλύτερη της μέσης μηνιαίας απολαβής από την παραγόμενη ενέργεια συν το ποσό ενός μέσου μηνιαίου λογαριασμού ΔΕΗ για χρονική διάρκεια όχι μεγαλύτερη από το μισό της προσδοκόμενης ζωής του εξοπλισμού. Η) Η απόδοση των Α.Π.Ε. διαφέρει ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασής τους, ιδίως για μερικές μορφές π.χ. αιολική, γαιοθερμία. Ο εκάστοτε προμηθευτής θα πρέπει να εκδώσει σύμφωνα με τα στοιχεία των κατασκευαστριών εταιρειών, των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών που θέτει το κράτος και των δεδομένων από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (ΕΜΙ, ΙΓΜΕ) ή ανεξάρτητες πιστοποιημένες μετρήσεις, πίνακες απόδοσης του συστήματος Α.Π.Ε. ανά περιοχή, ώστε ο αγοραστής του συστήματος – παραγωγός, ιδίως της περίπτωσης των Ιδιωτικών Οικιακών παραγωγών ενέργειας μικρής ισχύος (Α-3), που δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει τις ανάλογες μελέτες, να γνωρίζει την απόδοση του συστήματός του. Θ) Ειδικά για την περίπτωση των Ιδιωτικών Οικιακών παραγωγών ενέργειας μικρής ισχύος (Α-3), λαμβάνοντας υπόψη ότι εγκαταστάσεις συστημάτων Α.Π.Ε. δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν σε όλες τις περιοχές της χώρας και από όλους τους ιδιοκτήτες, ούτε αυτές μπορούν να λειτουργήσουν επί 24ώρου βάσεως και μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν θα πρέπει να ορισθούν ανώτατα όρια των συστημάτων Α.Π.Ε. ανά περίπτωση που θα εγκαθίστανται τα οποία θα πρέπει να είναι πολλαπλάσια των αναγκών ενός μέσου καταναλωτή. Επί παραδείγματι, με τυχαίες τιμές, έστω μέση ανάγκη καταναλωτή για την Ελλάδα 5KW μέγιστη δυνατότητα εγκατάστασης εξοπλισμού Α.Π.Ε. ενός Ιδιωτικού Οικιακού Σταθμού παραγωγής 50KW σε ταράτσα εντός Αθηνών, 100KW σε οικόπεδο στην Ανάβυσσο. Σε περίπτωση πολυκατοικίας 10 διαμερισμάτων εντός Αθηνών μέγιστη δυνατότητα εγκατάστασης εξοπλισμού Α.Π.Ε. 500KW. Ι) Στην περίπτωση των Ιδιωτικών Οικιακών παραγωγών ενέργειας μικρής ισχύος (Α-3), και ειδικά για την παραγωγή ενέργειας από ανεμογεννήτριες, η οποία εξαρτάται από την ταχύτητα του ανέμου που είναι αστάθμητος παράγοντας, η παραπάνω παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο επιπλέον ποσοστό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο νομοσχέδιο, το οποίο δεν προβλέπεται, να πληρώνεται στην ίδια τιμή και στην χειρότερη περίπτωση να πληρώνεται στον παραγωγό με την ίδια τιμή σύμφωνα με το τιμολόγιο αγοράς ενέργειας του παραγωγού από την ΔΕΗ. Κ) Στα σχόλια της διαβούλευσης παρατήρησα ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών σχετίζονται με οικολογικά θέματα και στο σύνολό τους, για πολλούς και διαφόρους λόγους, ενώ συμφωνούν με την ανάπτυξη Α.Π.Ε., είναι αντίθετα με την εγκατάσταση μεγάλων ανεμογεννητριών. Θέτω υπόψη σας ότι περίπου 40 εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών Ιδιωτικών Οικιακών παραγωγών μικρής ισχύος (Α-3) σε αντίστοιχες ταράτσες, π.χ ενός χωριού στην ανατολική Εύβοια, παράγουν ενέργεια ίση ή και μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστα από μία μεγάλη ανεμογεννήτρια με ιστό και φτερωτή άνω των 100 μέτρων και ταυτόχρονα ανεβάζουν την οικολογική συνείδηση, την αγάπη για Α.Π.Ε. και το βιοτικό επίπεδο όλων των κατοίκων της περιοχής. Είμαι σίγουρος ότι στην χώρα μας, εκεί που φυσάει αέρας, έχουμε πολλές μα πάρα πολλές ταράτσες. Πιστεύω να συνέβαλα στους στόχους και τις επιδιώξεις της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης του σχεδίου νόμου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση