• Σχόλιο του χρήστη 'Flower Power A.E.' | 15 Ιανουαρίου 2010, 12:48

    ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1) Ο νόμος πέρα από ελκυστικός πρέπει να είναι και εφαρμόσιμος. 2) Κατάργηση τέλους ΑΠΕ, χρέωση κιλοβατώρας με βάση τη μέση τιμή δικτύου και επι πλέον εισφορά από νέο τέλος αερίων ρύπων. 3) Ορισμός ανώτατης τιμής κιλοβατώρας και ανοικτή προσφορά ανά έργο. 4) Κατάργηση οποιασδήποτε μορφής επιδότησης στον εξοπλισμό. ΑΝΑΛΥΣΗ 1) Ο νόμος πέρα από ελκυστικός πρέπει να είναι και εφαρμόσιμος. Το αντίθετο δεν έχει απολύτως κανένα νόημα ή όφελος. Για παράδειγμα αναφέρω ότι σύμφωνα με τον Ν3468 «Οι περιπτώσεις εξαίρεσης από τη λήψη άδειας παραγωγής διαπιστώνονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης…» ενώ ο πραγματικός χρόνος ξεπερνούσε τους 10 μήνες. Κατά συνέπεια, η ως τώρα διάρκεια αδειοδότησης των 3-5 ετών δεν προκύπτει από τα χρονικά όρια που ορίζει ο Ν3468. Κατ’ επέκταση, γιατί τα χρονικά όρια που θα ορίζει ο νέος Νόμος να τηρηθούν; Προτείνουμε λοιπόν, με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ να επέλθουν οι απαραίτητες οργανωτικές ρυθμίσεις σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες που θα επιτρέπουν την τήρηση των χρονικών ορίων που προβλέπονται από τον εκάστοτε Νόμο. 2) Κατάργηση τέλους ΑΠΕ. Το συγκεκριμένο σύστημα μετακύλισης του κόστους ΑΠΕ στους καταναλωτές προκαλεί, έστω και υποσυνείδητα, εναντίωση ως προς την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Η χρήση των ΑΠΕ θα πρέπει να επικροτείται από όλους για να γίνει αποδεκτή σε μεγάλη κλίμακα. Το τέλος αυτό θα μπορούσε να αντικατασταθεί με ένα νέο τέλος αερίων ρύπων που θα πρέπει να πληρώνουν προς τους παραγωγούς ΑΠΕ όλοι οι παραγωγοί και έμποροι ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Είναι πολύ σημαντικό είτε με τον τρόπο αυτό είτε με οποιονδήποτε άλλο μηχανισμό να μην υπάρχει «Τέλος ΑΠΕ». Εάν υπάρξουν κυρώσεις για τις ρυπογόνες κιλοβατώρες ανάλογα με την επιβάρυνση στο περιβάλλον όλες οι επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα στραφούν προς τις ΑΠΕ. 3) Ορισμός ανώτατης τιμής κιλοβατώρας και ανοικτή προσφορά ανά έργο. Ο στόχος για το 2020 δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιτευχθεί με οποιοδήποτε κόστος. Προς όφελος όλων των καταναλωτών προτείνουμε να μην υπάρχει σταθερή τιμή πώλησης από ΑΠΕ αλλά ανώτατη. Μπορεί να δημιουργηθεί έτσι ένας μηχανισμός που να δίνει προτεραιότητα στα επιχειρηματικά σχέδια με το μικρότερο προτεινόμενο κόστος ανά κιλοβατώρα. 4) Κατάργηση οποιασδήποτε μορφής επιδότησης στον εξοπλισμό. Η υγιής και σταθερή ανάπτυξη θα προέλθει από ιδιώτες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο των ΑΠΕ και όχι από κερδοσκόπους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο των υπερτιμολογήσεων. Για τη Flower Power AE, Άγγελος Λάμπρου