• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΣΩΜΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΛΟΓΩΝ ΣΚΥΡΟΥ' | 15 Ιανουαρίου 2010, 13:17

    Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας σοβαρά υπ ‘ όψιν συζητήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μεταξύ των μελών της Ένωσης, συνυπολογίζοντας το γενικό αίσθημα του σκυριανού λαού, με σεβασμό στη φύση και με τη συνείδηση ότι σήμερα , περισσότερο από ποτέ, η προστασία και φροντίδα του περιβάλλοντος είναι δράση επειγούσης ανάγκης, αποφασίσθηκε ομόφωνα ότι η θέση της “ Ένωσης Μικρόσωμης φυλής αλόγων Σκύρου” συνοψίζεται στις παρακάτω θέσεις, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται και είναι μεταξύ τους αλληλένδετες. - Η τοποθέτηση ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 330MW συνιστά βιομηχανική εγκατάσταση, θα μετατρέψει τη νότια Σκύρο σε αμιγώς βιομηχανική περιοχή, με άμεσο και μη αναστρέψιμο αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή ενός ολόκληρου οικοσυστήματος. Επιστημονικές μελέτες και αναφορές περιβαλλοντικών οργανώσεων δεικνύουν με σαφήνεια ότι τέτοιου είδους ενέργειες καταστροφής οικοσυστημάτων είναι που έχουν οδηγήσει στην καταστροφή του περιβάλλοντος, στην άκρως επικίνδυνη για το μέλλον κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο πλανήτης γη. - Το εν λόγω έργο θα επιφέρει ανεπανόρθωτα δυσμενείς συνέπειες στη διάσωση της φυλής « μικρόσωμο αλογάκι Σκύρου», εφόσον στη νότια Σκύρο είναι ο φυσικός τους βιότοπος- εδώ και αιώνες -, τη στιγμή που η φυλή αυτή έχει χαρακτηρισθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τον κίνδυνο εξαφάνισης και προστατευόμενο είδος. Επίσης, το εν λόγω έργο θα σημάνει αυτόματα την εξαφάνιση πολλών- μεταξύ αυτών και κάποιον μοναδικών στον κόσμο- ειδών του φυτικού και ζωικού βασιλείου. - Καμία διάνοιξη νέου δρόμου στην περιοχή, καμία ενέργεια βίαιης επέμβασης στο φυσικό περιβάλλον. - Ενδεχόμενη τοποθέτηση ανεμογεννητριών να γίνει δίπλα σε ήδη υπάρχοντες δρόμους, εκτός περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος και πάντως σύμφωνα με την πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ( ΡΑΕ ) η οποία ορίζει ότι η εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ισχύ το διπλάσιο των αναγκών του νησιού σε ορίζοντα δεκαετίας. Το σύνολο των φορέων του νησιού καθώς και η σύνταξη του ΣΧΟΑΑΠ στη δεύτερη φάση προτείνουμε ως χώρο εγκατάστασης ανεμογεννητριών τη λατομική ζώνη στο κέντρο της νήσου. - Η Σκύρος έχει χαρακτηρισθεί περιοχή φυσικού πλούτου και ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να δομηθεί το μέλλον του νησιού, με σαφείς θετικές συνέπειες στην οικονομική ζωή του τόπου- αγροτικές παραγωγικές διαδικασίες , οικολογικές καλλιέργειες, έλξη εναλλακτικού τουρισμού- συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προστασία του περιβάλλοντος. - Η δέσμευση του ελληνικού κράτους να καλύψει το 20% της ενέργειας που παράγει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ( ΑΠΕ ) δεν μπορεί παρά να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και της χωροταξικότητας και πάντως με τρόπο που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. - Η χρησιμοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στοχεύει στην αντιμετώπιση της μόλυνσης του περιβάλλοντος και των δυσμενών για τον πλανήτη γη κλιματικών αλλαγών που αυτή έχει επιφέρει. Εάν αυτές οι ίδιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χρησιμοποιηθούν με τρόπο αλόγιστο και αυθαίρετο, όπως δρομολογείται να γίνει στη Σκύρο με την εν λόγω εγκατάσταση ανεμογεννητριών, θα έχουμε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, θα επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο την πορεία καταστροφής του πλανήτη γη. Τέλος έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η απεμπλοκή της άδειας παραγωγής από τη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων καταργεί στην ουσία την περιβαλλοντική μελέτη. Πως νοείται πράσινη ανάπτυξη χωρίς μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων; Ο Πρόεδρος Η γενική γραμματέας Νικόλαος Κρητικός Ελένη Βοντετσιάνου Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών Δ.Σ.