• Σχόλιο του χρήστη 'Ντόντος Παναγιώτης' | 9 Μαρτίου 2014, 20:42

    Άρθρο 4. Παράγραφος 2. ….. Η εν λόγω Υπηρεσία υποδοχής οφείλει να διαθέτει στους ενδιαφερόμενους την αίτηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωσή της. Καθώς οι Καλλικρατικοί Δήμοι έχουν πολλαπλά σημεία υποδοχής τέτοιων αιτήσεων πως είναι δυνατόν αυτές να έχουν το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την σωστή συμπλήρωση των αιτήσεων. Σωστή συμπλήρωση ως προς τι; Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου; Ως προς τις συντεταγμένες; Πως διασφαλίζεται ότι οι υπάλληλοι σε αυτές τις θέσεις δεν θα φτιάξουν παραμάγαζα για τη ΄σωστή’ συμπλήρωση των αιτήσεων; Μόνο η χρησιμοποίηση κατάλληλων επιστημόνων-επαγγελματιών μπορεί να διασφαλίσει τη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεων, την αποφόρτιση των δημοσίων υπαλλήλων, την ‘πάνω από το τραπέζι΄διακίνηση του χρήματος (με αποδείξεις στις οποίες θα υπάρχει ΦΠΑ και φορολογία), την μείωση των δυνατοτήτων διαφθοράς στο δημόσιο. ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.