• Σχόλιο του χρήστη 'Αντώνης Χριστοφίδης' | 15 Ιανουαρίου 2010, 15:13

    Αξιότιμη κ. Υπουργέ, ετοιμάσαμε μια τετρασέλιδη έκθεση για το νομοσχέδιο, της οποίας τα βασικά σημεία είναι τα εξής: Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει συνεχώς να τροφοδοτείται με τόση ενέργεια όση καταναλώνεται, ενώ οι μονάδες αιολικής και ηλιακής ενέργειας έχουν το χαρακτηριστικό ότι δίνουν ενέργεια όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες, και όχι όταν τη χρειαζόμαστε. Η αυξομείωση της παραγωγής των μεγάλων θερμοηλεκτρικών σταθμών δεν είναι δυνατή λόγω του μεγάλου χρόνου απόκρισης. Έτσι, η ανάπτυξη των ΑΠΕ δεν θα ωφελήσει αν δεν συνοδεύεται από εργασίες προσαρμογής της υποδομής, και συγκεκριμένα κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων με δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας, που πρέπει να συνοδεύονται από μελέτες κατανομής του ανέμου στην Ελλάδα και τη νοτιοανατολική Ευρώπη και διεθνείς συμφωνίες για ανταλλαγή ενέργειας προσαρμοζόμενη σε πραγματικό χρόνο. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι οι ΑΠΕ, παρόλο που μπορεί να κρίνονται λιγότερο επιβλαβείς από εναλλακτικές μορφές ενέργειας, εντούτοις είναι επιβλαβείς, και η ανάπτυξή τους πρέπει να γίνεται με προσοχή ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι ΑΠΕ δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε προστατευόμενες περιοχές, οι μονάδες δεν πρέπει να είναι διασκορπισμένες στο χώρο, και πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία με το εκάστοτε τοπίο. Το νομοσχέδιο «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» χρειάζεται σημαντικές επεμβάσεις, αφενός για να ενταχθεί σε γενικότερη ενεργειακή στρατηγική, και αφετέρου για να επιτύχει περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη των ΑΠΕ. Στην παρούσα μορφή του, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσει περισσότερο κακό παρά καλό. Τέλος, το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυνδεθεί από την κλιματική αλλαγή, γιατί, όπως εξηγούμε, καμία ουσιαστική διαφορά δεν μπορεί να προκαλέσει στο κλίμα, και επομένως το να χρησιμοποιούμε την κλιματική αλλαγή ως γνώμονα αντί την ενεργειακή στρατηγική της χώρας είναι παραπλανητικό. Μπορείτε να λάβετε την έκθεσή μας από τη διεύθυνση http://www.itia.ntua.gr/el/docinfo/945/. Με εκτίμηση, Αντώνης Χριστοφίδης, anthony@itia.ntua.gr, 2107722840 Νίκος Μαμάσης, nikos@itia.ntua.gr, 2107722843 Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο