• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΑ' | 12 Μαρτίου 2014, 09:04

    ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2: Οι υπηρεσίες υποδοχής θα πρέπει να ορισθούν επακριβώς δηλαδή θα είναι είτε οι υπηρεσίες του Δήμου (Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης) ή τα Τμήματα Υδροοικονομίας ή και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Κατά τη γνώμη μου ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει σαφώς που να απευθυνθεί σε μια και μόνο υπηρεσία.