• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Δήμου' | 12 Μαρτίου 2014, 11:08

    Όπως αναφέρω και στα σχόλια του άρθρου 2, η απόσχιση μέρος της εταιρείας έχει ως αποτέλεσμα την ουσίωδη μεταβολή της χρηματιστηριακής αξίας της επιχείρησης. Αυτό απαιτεί για την προστασία των δικαιωμάτων της μειοψηφίας και το δικαίωμα να αποφασίσουν οι Ιδιώτες μέτοχοι τη συμμετοχή τους ή όχι στη νέα καθετοποιημένη μονάδα ανεξάρτητως της απόφασης του βασικού μετόχου.