• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Δήμου' | 12 Μαρτίου 2014, 11:21

    Λόγω του ιδιάζοντος της περίπτωσης κρίνω απαραίτητο οι όποιες αποφάσισεις να ληφθούν με παρουσία ποσοστού υπέρτερου των 2/3 των μετόχων της επιχείρησης. (βλέπε παράγραφος 3). Κάτι τέτοιο το προβλέπει ο Νόμος και μπορεί να γίνει με τροποποίηση του καταστατικού της Επιχείρησης.