• Σχόλιο του χρήστη 'Πετρόπουλος Θεόδωρος' | 12 Μαρτίου 2014, 13:49

    Εντάξει με τις προθεσμίες των ΟΤΑ και των Δ/σεων Υδάτων για να προωθήσουν αιτήσεις για άδεια εκτέλεσης έργου η/και χρήσης νερού. Τι γίνεται όμως όταν δεν τηρούνται, όπως εξόφθαλμα συμβαίνει στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου εκκρεμούν αιτήσεις αδειών για χρόνια; Μια πρόταση θα ήταν να μην ισχύουν τα πρόστιμα για την εκτέλεση έργου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση του έργου και η υπηρεσία καθυστέρησε πέραν των ορίων που θέτει ό νόμος. Δηλαδή το έργο να θεωρείται εγκεκριμένο, αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη με ευθύνη της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, δεν γίνεται να ενεργοποιούνται πρόστιμα για τους πολίτες ενώ ταυτόχρονα δεν προβλέπεται τρόπος αντίδρασης στην καθυστέρηση που οφείλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι γεωτρήσεις δεν γίνονται για πλακά αλλά από ανάγκη και συνήθως καλύπτουν υδρευτικές ανάγκες η αποτελούν τμήμα επενδυτικών σχεδίων, επιδοτουμένων η μη.