• Σχόλιο του χρήστη 'Πετρόπουλος Θεόδωρος' | 12 Μαρτίου 2014, 13:33

    Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την περίπτωση καταστροφής έργου και άμεσης αντικατάστασης. Σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ζημιάς, που να τεκμηριώνεται με έκθεση γεωλόγου, σε γεώτρηση που έχει ήδη άδεια χρήσης, ή έχει υποβληθεί σχετική αίτηση να προβλεφτεί κατεπείγουσα διαδικασία (μερικών ημερών) για την άμεση αντικατάσταση της με τους όρους που προβλέπονται κατά τόπους π.χ. απόσταση από την υφιστάμνεη θέση μέχρι 20 μ. Τέτοιες καταστάσεις συμβαίνουν (π.χ. στην Μεσσηνία) 2-5 φόρες το χρόνο σε δήμους, εργοστάσια, θερμοκήπια και στην πράξη το έργο αντικατάστασης πραγματοποιείται άμεσα, αν και η άδεια μπορεί να καθυστερήσει. Για να σταματήσει αυτό το καθεστώς ημιπαρανομίας και με δεδομένα τα προτεινόμενα υψηλά πρόστιμα, καλόθα ήταν να προβλεφθεί επείγουσα διαδικασία αντικατάστασης.