• Σχόλιο του χρήστη 'Στάθης ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ' | 15 Ιανουαρίου 2010, 17:39

    Προτάσεις στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του Σ/Ν «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» Με πρωτοβουλία των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, κ.κ. Στάθη Κουσουρνά και Νίκου Ζωϊδη, το περιφερειακό τμήμα Δωδεκανήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Τμήμα Δωδεκανήσου, μηχανικοί στελέχη της ΔΕΗ, ιδιώτες επενδυτές ΑΠΕ και μέλη του ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου, συνεργάστηκαν ώστε να καταλήξουν σ’ ένα κοινό συνοπτικό κείμενο παρέμβασης στα πλαίσια της ανοικτής διαβούλευσης που διεξάγεται επί του σχεδίου νόμου που κατάθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και που αφορά στην «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής». Α. Προτάσεις για τροποποίηση άρθρων. 1. Στο Άρθρο 1, στο σημείο που αναφέρεται ότι αποτελεί εθνικό στόχο η προσπάθεια να αναπτυχθούν οι επενδύσεις ΑΠΕ, πρέπει να προστεθεί ότι αποτελεί επίσης εθνικό στόχο η προσπάθεια για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στη χώρα μας (εξοικονόμηση ενέργειας) 2. Στο Άρθρο 3, παρ. 13 πρέπει να διευκρινισθεί με απόλυτη σαφήνεια η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Στα πλαίσια ελαχιστοποίησης της γραφειοκρατίας, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διάφορες αρχές αδειοδότησης (ΥΠΕΧΩΔΕ, Περιφέρεια, Νομαρχία). Με την ευκαιρία θέσπισης του σχεδίου «Καλλικράτης» που αναβαθμίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θεωρούμε ότι καλό είναι οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις πάσης φύσεως να εκδίδονται από την αντίστοιχη Δνση της αιρετής Περιφέρειας. 3. Στο Άρθρο 5, παρ. 3. Θα πρέπει να αποσαφηνίζεται ότι η τιμή της kWh δεν μπορεί να διαμορφώνεται προς χαμηλότερες τιμές από αυτές του πίνακα τιμών του νομοσχεδίου. 4. Το άρθρο 9 θα πρέπει να συγχρονισθεί με τα κατά τόπους περιφερειακά χωροταξικά σχέδια (ειδικά) των Α.Π.Ε., προκειμένου να καθορίζονται επ’ ακριβώς οι ζώνες αποκλεισμού και να ελαχιστοποιείται η εμπλοκή των συναρμόδιων υπηρεσιών (Αρχαιολογία, Δασαρχείο κ.λ.π.). Γενικά η ύπαρξη με σαφήνεια χωροταξικού σχεδίου με αντίστοιχο καθορισμό των χρήσεων γης δεν επιτρέπει σε αγκυλώσεις και παρερμηνείες και αποτρέπει την έκδοση κατά τη διάρκεια εφαρμογής του νόμου διευκρινιστικών εγκυκλίων οι οποίες όχι απλά περιπλέκουν την αδειοδοτική διαδικασία, αλλά επιβαρύνουν χρονικά πάρα πολύ τα έργα. Απλά αναφέρουμε ότι μία έκδοση πράξης χαρακτηρισμού, μαζί με την τελεσιδικία σε καμία περίπτωση δεν διαρκεί λιγότερο από ένα χρόνο. 5. Θα πρέπει να γίνει αυτόνομη και ανεξάρτητη η διαδικασία της κάθε συναρμόδιας εμπλεκόμενης υπηρεσίας. 6. Στο άρθρο 9 παρ. 4, εξαιρούνται των περιορισμών για εγκατάσταση Α.Π.Ε. η χερσόνησος του Άθω , αλλά και η Αττική. Θα μπορούσε μιας και τα νησιά προσφέρονται για το πλούσιο δυναμικό Α.Π.Ε. που διαθέτουν και από τα υφιστάμενα και προτεινόμενα χωροταξικά δεν απομένει καθόλου χώρος για εγκατάσταση έργων, να εξαιρεθούν και τα νησιά από όλους τους άλλους περιορισμούς, πέραν των οικισμών και των χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών, των αρχαιολογικών ζωνών Α και των περιορισμών περί αιγιαλού και παραλίας. 7. Στην Ειδική Υπηρεσία που συστήνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 θα πρέπει να προβλέπεται και η σύσταση αντίστοιχων αποκεντρωμένων δομών σε επίπεδο Περιφέρειας. Αυτό έρχεται και σε συνέχεια με το κείμενο διαβούλευσης της διοικητικής μεταρρύθμισης (πρόγραμμα «Καλλικράτης») όπου ρητά αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας με τη νέα της μορφή, η προώθηση της Πράσινης Ανάπτυξης. Στη συγκεκριμένη πρόβλεψη των αποκεντρωμένων δομών του άρθρου 11, κρίνεται σκόπιμη η αναφορά για τη χρήση (απορρόφηση) των υφιστάμενων περιφερειακών δομών των «Ενεργειακών γραφείων» που ήδη βοηθούν στην ανάπτυξη ΑΠΕ και διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία. Επιπλέον στις αρμοδιότητες της προβλεπόμενης κεντρικής Ειδικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΕ.Κ.Α. αλλά και στις προτεινόμενες αποκεντρωμένες, προτείνεται και η απόδοση της αρμοδιότητας του «Συνηγόρου του Επενδυτή» όπου θα μπορεί να προσφεύγουν οι δυνητικοί επενδυτές σε περίπτωση που υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους ορθά ή εγκαίρως. Κυρίως θα επιλαμβάνονται σε περίπτωση που δε τηρούνται οι προθεσμίες που προβλέπονται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο. 8. Οι εγκαταστάσεις ιδίως των φωτοβολταϊκών μονάδων, είναι μέχρις στιγμής διάσπαρτες δίχως κάποιο ιδιαίτερο κριτήριο ως προς τη χωροθέτησή τους. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι ότι στη φάση υλοποίησής τους αναμένεται να δημιουργηθεί ένα υπέργειο τεράστιο δίκτυο καλωδίων διασύνδεσής τους με το υφιστάμενο δίκτυο της ΔΕΗ. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την αισθητική αλλοίωση πολλών περιοχών, ορεινών, ημιορεινών, ιδιαιτέρου κάλλους κλπ. Ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές μια τέτοια πρακτική θα αποβεί εις βάρος τους εύθραυστου νησιωτικού περιβάλλοντος. Προτείνουμε, ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές καθώς επίσης για τις περιοχές natura 2000 να είναι υποχρεωτική η υπογειοποίηση των καλωδίων μεταφοράς της ενέργειας από τις μονάδες παραγωγής ΑΠΕ στο δίκτυο της ΔΕΗ ή να παρέχεται αυτή η δυνατότητα στη περιβαλλοντική αδειοδότηση, κατά ρητή εξουσιοδότηση του παρόντος Νομοσχεδίου . 9. Στις μεταβατικές διατάξεις θεωρούμε ότι πρέπει να προβλεφθούν : 9.1. Λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων του προηγούμενου νόμου, αλλά και της υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών (Ρ.Α.Ε., ΔΕΣΜΗΕ κ.λ.π.), έχει καθυστερήσει πέραν της 3ετίας η αδειοδοτική διαδικασία των εξαιρέσεων για τα νησιά. Πρέπει να δοθεί παράταση (και ενόψει της αναστολής του ισχύοντος Αναπτυξιακού) για την επίτευξη της τιμής της παραγόμενης κιλοβατώρας για τουλάχιστον ένα 6μηνο (αντί η ημερομηνία να είναι Αύγουστος 2010 να γίνει Φεβρουάριος 2011). 9.2. Η κατάργηση ή η διόρθωση της παραγράφου 1 Α του άρθρου 1 της ΚΥΑ Νο 29116/20-7-2009 με την οποία απαγορεύεται η εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων άνω των 20 KW σε μη άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα. Η ρύθμιση αυτή είναι αντιφατική καθόσον ούτε η ισχύουσα νομοθεσία ούτε η ίδια η ΚΥΑ απαιτεί οικοδομική άδεια. Εν τούτοις τίθεται θέμα οικοδομησιμότητας των γηπέδων. Οι εγκαταστάσεις των Φ/Β σταθμών δεν είναι δομικές κατασκευές μόνιμου χαρακτήρα αλλά λυόμενες και προσωρινές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις Παραδόξως η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε Φ/Β συστήματα για τα οποία μέχρι την έκδοση της (ισχύει από 20-7-2009) έχει χορηγηθεί από τη Ρ.Α.Ε. απόφαση εξαίρεσης από τη λήψη άδειας παραγωγής. Έτσι με κατάφορη αδικία δημιουργείται διάκριση σε βάρος εκατοντάδων επενδυτών που έλαβαν απάντηση - απόφαση από την Ρ.Α.Ε. μετά την 20/07/2009 στην αίτηση εξαίρεσης από τη λήψη άδειας παραγωγής που υπεβλήθη από αυτούς προ διετίας (η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων στη Ρ.Α.Ε. για την Δωδεκάνησο ήταν η 30/09/2007), έναντι άλλων επενδυτών (όμοιες περιπτώσεις) που υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις την ίδια χρονική περίοδο ή και μεταγενέστερη και τους έχει χορηγηθεί απόφαση εξαίρεσης από τη λήψη άδεια παραγωγής από την Ρ.Α.Ε προ της 20/07/2009. Οι πρώτοι δεν μπορούν να επενδύσουν οι δεύτεροι μπορούν. 9.3. Η τροποποίηση της εγκυκλίου Α.Π. 102580/2734/10-6-2009 της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών στην οποία αναφέρεται πως οι αναδασωτέες και δασωτέες εκτάσεις αποτελούν περιοχές αποκλεισμού για τα Φ/Β και ο προσδιορισμός με απόλυτη σαφήνεια των περιοχών αναδασωτέων και δασικών περιοχών στις οποίες θα επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΠΕ. Η εγκύκλιος αυτή, είναι νομικά αστήρικτη αφού η εγκατάσταση ΑΠΕ σε αναδασωτέες εκτάσεις επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2941/2001), κάτι που αναγνωρίστηκε με το έγγραφο (εγκύκλιο) της Δ/σης Δασών Α.Π.89069/669/24-04-2007 με το οποίο ανακαλείται η με Α.Π. 103825/4704/12-12-2006 εγκύκλιος της ίδιας Δ/σης Δασών που απαγόρευε την εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. σε αναδασωτέες εκτάσεις αλλά και δημόσια από δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και συγκεκριμένα του τότε Γ.Γ. κ. Σκιαδά. Σε περίπτωση που δεν δοθούν οι ανωτέρω λύσεις, θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρξει ρύθμιση με την οποία οι επενδυτές που έχουν ήδη λάβει από την ΡΑΕ απόφαση εξαίρεσης από την λήψη άδειας παραγωγής να μπορούν να υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους σε άλλα γήπεδα στην ίδια περιοχή (εν προκειμένω στα ίδια νησιά) κατάλληλα σύμφωνα με την διαμορφωθείσα μετά από τρία χρόνια καθυστερημένη και διαφορετική από την αρχική άποψη της Διοίκησης. 9.4. Να διατηρηθεί η δυνατότητα που παρέχεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 3468/2006 να γίνεται εγκατάσταση ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκά) σε όμορα ακίνητα για τους επενδυτές που έχουν ήδη λάβει από την ΡΑΕ απόφαση εξαίρεσης από την λήψη άδειας παραγωγής. Β. Γενικότερες επισημάνσεις για την ενεργειακή πολιτική. • Ενώ η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίζεται στο σύνολο της ως ενιαίος χώρος, τα νησιά δεν είναι διασυνδεδεμένα ενεργειακά με την ηπειρωτική χώρα με αποτέλεσμα να μειονεκτούν σημαντικά σε όλους τους τομείς, τόσο στην παραγωγή και διάθεση της ενέργειας είτε από ΑΠΕ είτε από ορυκτά καύσιμα όσο και στην ποιότητα του παρεχόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Στα πλαίσια επομένως των νησιωτικών πολιτικών, θα πρέπει να μελετηθεί και υλοποιηθεί η διασύνδεση τους ανεξάρτητα από το οποιοδήποτε κόστος. Η πολιτική αυτή είναι εθνική πλέον αναγκαιότητα. • Υπάρχουν στη Ρόδο τουλάχιστον 180 ιδιωτικοί υποσταθμοί, μεγάλων καταναλωτών οι οποίοι πληρώνουν το μισό αντίτιμο για το ρεύμα σε σχέση με τους ιδιώτες. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός της πολιτικής αυτής η οποία είναι εις βάρος των μικρομεσαίων καταναλωτών. • Στην αναθεώρηση του ΓΟΚ που έγινε το έτος 2000 και προκειμένου να δοθεί ώθηση στην χρησιμοποίηση των παθητικών ηλιακών συστημάτων θέρμανσης και δροσισμού και να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση καθορίσθηκαν, στο άρθρο 2 παράγραφος 44, τα παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης και δροσισμού καθώς και τα ενεργητικά. Ειδικότερα στο άρθρο 17 του ΓΟΚ/2000, που αφορά τις κατασκευές στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου, και στην παράγραφο 2στ αναφέρεται ότι «στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου επιτρέπεται η εγκατάσταση παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς που εκδίδονται σε εφαρμογή του άρθρου 26, μετά από ενεργειακή μελέτη και έγκριση της αρμόδιας ΕΠΑΕ ως προς την μορφολογική ένταξη στον χώρο…» Μέχρι σήμερα, 10 χρόνια μετά, δεν έχει εκδοθεί ο αντίστοιχος κανονισμός και έτσι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νόμιμο τρόπο η χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και να ενσωματωθούν στην πολεοδομική νομοθεσία οι πολλές εφαρμογές και τα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί. Ότι κατασκευάζεται (ηλιακά αίθρια, θερμοκήπια, υβριδικά συστήματα κλπ), είτε είναι παράνομες και αυθαίρετες κατασκευές εάν δεν προσμετρηθούν στα πραγματοποιούμενα μεγέθη κάλυψης και δόμησης, είτε εάν προσμετρηθούν το κόστος της γης που αντιστοιχεί στην δόμηση (πέραν του πραγματικού κόστους κατασκευής τους) λειτουργεί ως αντικίνητρο για την εφαρμογή τους. Μόνο για τους ηλιακούς συλλέκτες και τα φωτοβολταϊκά συστήματα υπάρχουν διατάξεις που αναφέρονται στο τι επιτρέπεται. Θεωρούμε επομένως ότι πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία σύνταξης του ως άνω κανονισμού κατ΄ εξουσιοδότηση του αρθ. 26 του ΓΟΚ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού.