• Σχόλιο του χρήστη 'ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (Δρούγκας Δημήτριος)' | 15 Ιανουαρίου 2010, 18:10

    ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μεσογείων 119 ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής επί της οδού Αγίου Ιωάννου 10-12, και εκπροσωπείται νόμιμα. ------------------------- Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Σε συνέχεια της από 8 Δεκεμβρίου 2009 ανακοίνωσής σας, σύμφωνα με την οποία τίθεται σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», παραθέτουμε με την παρούσα μας ενώπιον σας τις απόψεις και προτάσεις μας. Αρχικά και με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να αναφερθούμε στην δραστηριοποίηση της εταιρείας μας, ως θυγατρικής του Ομίλου «ENVITEC A.E.», στο τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από δεκαετίας και πλέον και ειδικότερα στην εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας,. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αυτών, ο Όμιλος λειτουργεί ήδη, τρία έργα Αιολικών Πάρκων στη Περιφέρεια Κρήτης, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 16 MW, δύο εκ των οποίων της εταιρείας μας, ισχύος 10,5MW. Επίσης, έχουμε, εδώ και πολλά χρόνια, σχεδιάσει και αναπτύξει σημαντικό αριθμό νέων Αιολικών Πάρκων εντός ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, με σημαντικές επενδύσεις στην εξασφάλιση των εκτάσεων αυτών, στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας και για το σκοπό έχουμε υποβάλει σχετικές αιτήσεις για την έκδοση αδειών παραγωγής για τα έργα αυτά, οι οποίες και εκκρεμούν από το έτος 2002. Με γνώμονα την μακρόχρονη εμπειρία μας τόσο σε θέματα αδειοδοτήσεων όσο και σε θέματα που ανάγονται της υλοποίησης των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και την αξιοποίηση της μεγάλης αντίστοιχης εμπειρίας και όλων των λοιπών εμπλεκομένων στο κλάδο, των δέκα ετών ήδη από την έκδοση του πρώτου βασικού Νόμου για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στη Χώρα, που έχει σωρευτεί και δεν δικαιολογεί πλέον εθελοτυφλία έναντι των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος, βρισκόμαστε σήμερα στη μοναδική συγκυρία εδραίωσης ενός δυνατού και ευέλικτου νομοθετικού πλαισίου που θα επιλύσει τις αδυναμίες του ισχύοντος καθεστώτος λειτουργίας της αγοράς και αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη των Α.Π.Ε. και την υλοποίηση νέων έργων. Στα πλαίσια των ανωτέρω θεωρούμε ότι η σωρευμένη αυτή εμπειρία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την βάση της διαβούλευσης ώστε να επιφέρει εκείνες τις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που θα ανατείνουν την αγορά ενέργειας και ειδικότερα του κλάδου των ΑΠΕ, που αποτελεί λύση στις περιβαλλοντικές επιταγές των καιρών μας, σε συνδυασμό πάντα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, τις εγχώριες Νομοθετικές Μεταρρυθμίσεις, με σεβασμό στο ισχύον Σύνταγμα. Η εμπειρία αυτή θα πρέπει να οδηγήσει στον εξορθολογισμό των διαδικασιών που με το προηγούμενο καθεστώς παραλείψεων και λαθών έχει μέχρι σήμερα οδηγήσει την αγορά ενέργειας σε αδιέξοδα, αφενός μεν με σωρεία αδειών παραγωγής που έχουν ήδη εκδοθεί για έργα που αδυνατούν να υλοποιηθούν και μάλιστα για αντικειμενικούς λόγους τους οποίους η Διοίκηση όφειλε να έχει λάβει υπόψη της προ της εκδόσεως των αποφάσεών της, και αφετέρου δε σε πληθώρα νέων αιτήσεων που αναμένουν την γνωμοδότηση της ΡΑΕ χωρίς να καταδεικνύεται ορίζοντας στην υλοποίησή τους, δεδομένων των αλλαγών στο καθεστώς αδειοδότησης που επέφερε ο Ν. 3468/2006 με την εισαγωγή του πρώτου σταδίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Προκαταρκτική περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση). Η εταιρείας μας, έχοντας αποδείξει ότι λειτουργεί με σεβασμό στις ανωτέρω αρχές και με γνώμονα πάντα ως τελικό σκοπό την ολοκλήρωση υλοποίησης έργων και την θέση τους σε λειτουργία, είναι ίσως η μόνη εταιρεία που έχει καταφέρει να υλοποιήσει όλες τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εκδόθηκαν στο όνομά της για δύο Αιολικά Πάρκα στη νήσο Κρήτη και μάλιστα σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα από την έκδοση τους. Εφαρμόζοντας λοιπόν από την αρχή δόκιμες και θετικές επιχειρηματικές πολιτικές που ακολουθούνται και στο εξωτερικό και επικεντρώνοντας τις προσπάθειές της σε συγκεκριμένες περιοχές προωθεί ήδη, ως προελέχθη και από δεκαετίας, την ανάπτυξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών της σχεδίων Αιολικών Πάρκων στη περιοχή της Ν. Εύβοιας, σε αντίθεση με την πάγια και λανθασμένη κατά την άποψή μας τακτική συγκέντρωσης αδειών παραγωγής με κάθε τίμημα και σε οποιαδήποτε περιοχή που ακολουθεί η πληθώρα των λοιπών επενδυτών του κλάδου και σαφώς έχει καταλήξει στην σωρεία έργων που δεν υλοποιούνται. Λαμβάνοντας, λοιπόν ως έναυσμα την εμπειρία μας και φέρουμε ως παράδειγμα ειδικότερα την περιοχή της Ν. Εύβοιας, που ως είναι γνωστό παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό Αιολικό Δυναμικό και επικεντρώνεται έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, όμως και σε άλλες περιοχές της Επικράτειας, όπως για παράδειγμα στην νήσο Κρήτη, όπου νομοθετικά δεν υφίσταται το τεκμήριο του Δημοσίου σε δασικές εκτάσεις, μεγάλο ποσοστό των εκτάσεων που ενδείκνυνται για την ανάπτυξη έργων Αιολικών Πάρκων αποδεδειγμένα αποτελείται από ιδιωτικές εκτάσεις με πράξεις της Διοίκησης κατά πολύ προγενέστερες ακόμα και της αρχής ανάπτυξης του κλάδου, δίνεται τώρα η ευκαιρία στην Διοίκηση να θεσμοθετήσει και να εφαρμόσει σωστά και σύμφωνα με το Νόμο και το Σύνταγμα το κριτήριο της εξασφάλισης της θέσης. Η πρακτική που εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα μέσα από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με την οποία το κριτήριο της εξασφάλισης της θέσης δεν εξετάζεται ενδελεχώς από την Διοίκηση και εξαρχής ή ακόμα και σε κάθε διακριτό στάδιο της μετέπειτα της εκδόσεως άδειας παραγωγής διαδικασίας αδειοδότησης (ΕΠΟ, άδεια επέμβασης, κ.λ.π.), έχει καταδείξει ότι δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και εμποδίζει την ανάπτυξη των Α.Π.Ε., καθόσον έχει οδηγήσει στην άσκηση προσφυγών προς το Συμβούλιο της Επικράτειας για την ακύρωση αδειών παραγωγής, προβληματικών κατά τα δεδομένα αυτά. Ήδη η εταιρεία μας αντιμετωπίζει σοβαρά το θέμα, καθόσον επηρεάζει τα επενδυτικά της σχέδια για την ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων στην Ν. Εύβοια, δεδομένου ότι είναι νόμιμος κάτοχος ιδιωτικών δασικών εκτάσεων επί των οποίων έχει αιτηθεί την έκδοση αδειών παραγωγής για Αιολικά Πάρκα, τις οποίες εκτάσεις η Διοίκηση κατά το παρελθόν εσφαλμένως θεώρησε ως δημόσιες δασικές εκδίδοντας άδειες επέμβασης επί αυτών σε άλλους επενδυτές. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία μας έχει ήδη προσφύγει με επιστολή της προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αιτούμενη την ανάκληση αδειων παραγωγής που έχουν εκδοθεί στηριζόμες σε αυτές τις άδειες επέμβασεις, κατόπιν και της ακυρώσεως αυτών των αδειών επέμβασης από τις αρμόδιες αρχές. Δεδομένων των ανωτέρω, η εταιρεία μας θα επανέλθει στο θέμα και Ενώπιών Σας με ειδικότερη επιστολή της. Στο πνεύμα αυτό σας καλούμε να δοθεί ιδιαίτερο βάρος τόσο στο κριτήριο της εξασφάλισης της θέσης εγκατάστασης έργων Α.Π.Ε., όσο και στην διερεύνηση της δυνατότητας σύνδεσης των έργων στο Σύστημα ή το Δίκτυο, ήτοι ουσιαστικά την εξασφάλιση του απαραίτητου ηλεκτρικού χώρου, κατά την σύνταξη του νέου νομοθετικού πλαισίου ώστε, εφαρμόζοντας σωρευτικά τις διατάξεις του Νόμου και του Συντάγματος, να διορθώσετε τις εσφαλμένες πολιτικές που ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα και να προχωρήσετε σε εκείνες που θα οδηγήσουν και σε βιώσιμα και κυριότερα υλοποιήσιμα έργα. Επί των τροποποιήσεων που αφορούν στο κριτήριο της εξασφάλισης θέσης (Τροποποίηση του άρθρου 3 παράγραφος 1 του Νόμου 3468/2006) Η περίπτωση (στ) του της παραγράφου 1 ως προτείνεται να τροποποιηθεί θα πρέπει να αναδιατυπωθεί, καθόσον, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Αστικό Κώδικα, δεν νοείται δυνατότητα εξασφάλισης θέσης έργου εντός ιδιωτικών εκτάσεων πέραν της απολύτου εξασφάλισης με την έγγραφη συμφωνία/ συναίνεση του ιδιοκτήτη της εκτάσεως. Με το σκεπτικό αυτό θα πρέπει να εξετάζεται ενδελεχώς και από την αρχή το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων επί των οποίων προτείνεται να εγκατασταθεί κάθε έργο ήδη κατά την αξιολόγηση της αρχικής αίτησης για έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση, δε, που η εγκατάσταση έργου προτείνεται να γίνει σε ιδιωτική έκταση, άρα ανήκουσα σε συγκεκριμένο-συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθίσταται σαφές ότι η υλοποίηση του έργου είναι αδύνατη σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα εάν δεν συμφωνεί γι’ αυτό ο ιδιοκτήτης της. Επομένως σε ιδιωτική έκταση δεν τίθεται θέμα δυνατότητας της εξασφάλισης της θέσης, παρά μονό η απόλυτη εξασφάλιση αυτής με την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του ιδιωτικού ακινήτου από τον ιδιοκτήτη του. Η δυνητική αυτή κατάσταση, ακριβώς επειδή άπτεται και της μετέπειτα της εκδόσεως αδείας παραγωγής αδειοδοτικής διαδρομής ενός έργου με τελική αυτή της έκδοσης άδειας εγκατάστασης πρέπει να αποτυπώνεται και να αξιολογείται από την αρχή ώστε με την εφαρμογή σαφών κριτηρίων, η Διοίκηση να φέρει επί της αποφάσεώς της εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη άποψη που θα οδηγεί στην εξασφάλιση έκδοσης άδειας εγκατάστασης και της υλοποίησης του έργου. Εν κατακλείδι, το μείζον ζήτημα της εξασφάλισης της θέσης του έργου θα πρέπει να εξετάζεται καθ' όλη την διάρκεια της αδειοδοτικής διαδικασίας, από την έκδοση της άδειας παραγωγής έως και την έκδοση της άδειας εγκατάστασης. Σε περίπτωση δε που εν εξελίξει της διαδικασίας αδειοδότησης ή ακόμα και μετά την τελική αδειοδότηση προκύψει ότι ο φορέας υλοποίησης του έργου δεν έχει την δυνατότητα κατοχής του χώρου, να ανακαλούνται οίκοθεν από την αδειοδοτούσα αρχή όλες οι διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί έως το χρονικό σημείο της διαπίστωσης περί μη συνδρομής της δυνατότητας εξασφάλισης της θέσης. Το αυτό θα πρέπει να συμβαίνει και σε περιπτώσεις που παύουν να συντρέχουν και άλλα κριτήρια ουσιώδη για την αδειοδοτική διαδικασία, λχ σε περίπτωση ανάκλησης διοικητικής πράξης, στην οποία στηρίχθηκε η περαιτέρω αδειοδοτική διαδικασία, να ανακαλείται οίκοθεν από την αδειοδοτούσα αρχή και κάθε μεταγενενέστερη διοικητική πράξη. Για παράδειγμα εφόσον άδεια παραγωγής έχει στηριχθεί σε διοικητική πράξη η οποία έχει ανακληθεί θα πρέπει να καταπεφτει άμεσα και η άδεια παραγώγης Τέλος, θα πρέπει να διασαφηνιστεί η έννοια της εξασφάλισης της θέσης με τρόπο αντικειμενικό, ούτως ώστε η αδειοδοτούσα αρχή, όταν εκδίδει την εκάστοτε άδεια, να έχει όσο το δυνατό μεγαλύτερη ασφάλεια ότι ο φορέας θα υλοποιήσει τελικά το έργο. Συνεπώς, η δυνατότητα εξασφάλισης της θέσης πρέπει να στηρίζεται σε κριτήρια που αφορούν το παρόν και αποδεικνύονται εγγράφως, δια ιδιωτικών συμφωνητικών, συμβολαιογραφικών πράξεων ή διοικητικών πράξεων αποτελούντων ή δυναμένων να αποτελέσουν τίτλο κυριότητας ή κατοχής και δεν θα τελούν υπό αίρεση, που δεν άπτεται στην βούληση του φορέα υλοποίησης. Επί των τροποποιήσεων που αφορούν στη σύνδεση του σταθμού Α.Π.Ε. (Τροποποίηση του άρθρου 3 παράγραφος 2, εδάφιο πρώτο του Νόμου 3468/2006) Με την παρούσα διατύπωση της τροποποίησης του αρχικού κειμένου δεν εξασφαλίζεται πλήρως σαφής εικόνα για την δυνατότητα σύνδεσης ενός σταθμού και ενδέχεται η αξιολόγηση με αυτό τον τρόπο να οδηγήσει σε έργα με άδεια παραγωγής που όμως θα ανταγωνίζονται την σύνδεσή τους στο Σύστημα ή το Δίκτυο. Διακρίνουμε ότι θα πρέπει να προστεθεί στην διατύπωση του τροποποιητικού κειμένου ότι κατά την διενέργεια του ελέγχου και την σύνταξη της προκαταρκτικής μελέτης που εκπονεί ο αρμόδιος Διαχειριστής, τόσο εκείνος, όσο και η Διοίκηση θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και υφιστάμενες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή ακόμα και αιτήσεις άλλων επενδυτών για έργα που ενδεχομένως και εκ πρώτης όψεως δύναται να συνδεθούν στο ίδιο ηλεκτρικό σύστημα και να δίνεται σαφής αναφορά σε αυτές εφόσον πρόκειται για άδειες ή να οδηγούνται σε συγκριτική αξιολόγηση αυτές εφόσον πρόκειται για αιτήσεις. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία. Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2009 Με τιμή Ο νόμιμος εκπρόσωπος Δ. Δρούγκας Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου