• Σχόλιο του χρήστη 'Κάντζαρης Βασίλειος' | 13 Μαρτίου 2014, 12:22

    Θεωρώ πως για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, πρέπει η όλη διαδικασία να ελέγχεται από μία αρχή (την αδειοδοτούσα) και όχι με υποβολή σε υπηρεσίες κατώτερου διοικητικού βαθμού. Με αυτό τον τρόπο θα αποφεύγονται καθυστερήσεις στη διαδικασία και θα μειωθεί κατά πολύ η γραφειοκρατία.