• Σχόλιο του χρήστη 'Σαραντάκος Παναγιώτης' | 18 Μαρτίου 2014, 18:31

    Ο εξόφθαλμος παραγκωνισμός των γεωλόγων από την διαδικασία της έκδοσης αδειών, αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Η αιτίαση της μείωσης του κόστους για το χρήστη είναι φυσικά ανεδαφική, τη στιγμή που προβλέπονται πρόστιμα, κόστος χρήσης κλπ τα οποία εισάγονται για πρώτη φορά. Η απάλειψη των γεωλόγων τελικά επιβαρύνει τους υπαλλήλους των υποστελεχωμένων αρμόδιων υπηρεσιών, με τη συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης με αμφίβολα αποτελέσματα, τόσο όσο αφορά την επιτυχία του εκάστοτε έργου, αλλά και όσο αφορά την ορθή καταγραφή του έργου στο υπό διαμόρφωση μητρώο? Οι ευγενείς προθέσεις του ελέγχου του φακέλου εντός 10ημέρου μόνο γέλια προκαλούν στους γνώστες των διαδικασιών, τη στιγμή μάλιστα που με λιγότερες αρμοδιότητες των ελάχιστων τον αριθμό υπαλλήλων, οι σχετικές αδειοδοτήσεις κωλυσιεργούν για ένα έτος (και βλέπουμε). Η δικαιολογία ότι υπάρχουν πλέον τα σχέδια διαχείρισης, είναι πραγματικά φαιδρή, εκφρασμένη προφανώς από άτομα που αγνοούν το αντικείμενο. Ως γνωστόν τα σχέδια διαχείρισης, έχουν συνταχθεί σε κλίμακες της τάξης του 1:750.000. Είναι πρόδηλη λοιπόν, η προσαρμογή του εκάστοτε έργου, από γεωλόγο με γνώση της περιοχής και του αντικειμένου. Στα πλαίσια δημιουργίας του μητρώου υδρογεωτρήσεων είναι προφανές ότι η μόνη ολοκληρωμένη αντιμετώπιση είναι η ηλεκτρονική διαχείριση όλων των υδροληψιών. Η πρόσβαση στην φόρμα αυτή θα πρέπει ναι γίνεται από πιστοποιημένο χρήστη γεωλόγο ώστε να εμπλουτίζεται το σχετικό μητρώο και να αντλούνται στοιχεία αυτόματα από αυτό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι αδύνατο να μπορέσουν να διεκπεραιώσουν σε ένα 10ήμερο όλο τον όγκο των φακέλων τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν ήδη εκκρεμείς. Τέλος η Υδρογεωλογική Τεχνική Έκθεση ήταν μέχρι σήμερα υποχρεωτική για πολύ ουσιαστικούς λόγους καθώς η αξιολόγηση της δυναμικότητας του υδροφόρου συστήματος θα πρέπει να αφορά το χρόνο έκδοσης της άδειας και όχι το παρελθόν και για να συμβεί αυτό είναι απαραίτητη η σύνταξη πρόσφατης υδρογεωλογικής μελέτης για το συγκεκριμένο έργο και για τη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία να προσαρμόζεται στο υφιστάμενο σχέδιο διαχείρισης. Η δήθεν αύξηση του κόστους με τη συμμετοχή γεωλόγου εντάσσονται στην λογική της πολιτικής κοινωνικών αυτοματισμών. Ίσως με αυτό το σκεπτικό θα έπρεπε να μην χρειάζονται πλέον μηχανικοί για τις άδειες δόμησης ή γιατροί για τη συνταγογράφηση φαρμάκων αφού αυτές είναι ενέργειες που μπορούν να γίνουν από τον πολίτη χωρίς κόστος (για τα φάρμακα το αρμόδιο υπουργείο βέβαια κινείται προς αυτή την κατεύθυνση).