• Σχόλιο του χρήστη 'Κυρκίτσος Φίλιππος' | 1 Απριλίου 2014, 19:38

    Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια στην ΚΥΑ, ώστε τα προϊόντα που διατέθηκαν στην αγορά μετά την 13η Αυγούστου 2005 και που δεν μπορουν αναδρομικά να έχουν τέτοια σήμανση, να είναι υποχρεωμένα να έχουν τέτοια σήμανση μετά την ημερομηνία ισχύος της παρούσας ΚΥΑ. Θα πρέπει να υπάρχει μία κατάλληλη νομική διατύπωση γι' αυτό το θέμα, γιατί θα δημιουργηθεί με αρκετά προϊόντα αδυναμία κάλυψης της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 12.