• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ' | 29 Οκτωβρίου 2014, 08:48

    1. Παρ. 3 και 4. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής ορισμός της «γεωγραφικής περιοχής» π.χ. είναι Δημοτικό Διαμέρισμα, Δήμος, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια ή δίκτυο δρόμων; 2. Παρ. 7. Υπάρχει σύγχυση σχετικά με τις υποχρεώσεις του κατόχου Αδείας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής σε σύγκριση με αυτές του κατόχου Αδείας Διανομής. 3. Παρ. 8.θ. Στην πρόταση «Με τον Κώδικα καθορίζονται ιδίως οι υποχρεώσεις των προμηθευτών για τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στον διαχειριστή των χρεώσεων χρήσης του δικτύου, μέσω διακριτών χρεώσεων στα τιμολόγια.» ο όρος «προμηθευτών» να αντικατασταθεί με τον όρο «Χρηστών». 4. Παρ. 10. Αναφέρεται ότι «Ο Διαχειριστής Δικτύου διανομής οφείλει να υλοποιήσει το Δίκτυο Διανομής με πόρους του κατόχου της Άδειας Διανομής…». Η διάταξη δημιουργεί σύγχυση σχετικά με τις υποχρεώσεις (χρηματοδότηση, πρόγραμμα ανάπτυξης) του κάθε κατόχου Αδείας.